Leidinio "25 žvilgsniai" pristatymas

Paskelbta: Antradienis, 15 spalio 2013

Sušildyti meninio žodžio posmų, spalio 14 dieną mokiniai ir mokytojai rinkosi į renginį, kuriame buvo pristatytas naujas mūsų progimnazijos leidinys "25 žvilgsniai", skirtas mokyklos 25-mečiui. Kaip buvo kuriamas šis leidinys, papasakojo lietuvių kalbos mokytoja Milda Viltrakienė. Progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė padėkojo mokytojoms, kūrusioms bei maketavusioms šį leidinį, ir įteikė joms po egzempliorių, dar kvepiantį leidyklos dažais. Mokinių tarybos prezidentui Gabrieliui Eidintui buvo perduotas leidinys, skirtas mokinių savivaldai. Visus kitus mokytojus ir mokinius direktorė pakvietė užsukti į biblioteką ir ten leidinį "25 žvilgsniai" ne tik pasklaidyti, bet ir perskaityti. Renginio dalyviai skirstėsi lydimi Pauliaus Užgalio grojamos lyriškos melodijos.

Saturday the 11th - Romuva.