RESPUBLIKINIS SEMINARAS „INTERAKTYVIŲ SKAITMENINIŲ PROGRAMŲ, 3D ĮRANKIŲ BEI APLIKACIJŲ PANAUDOJIMAS MOKYKLOJE“.

Paskelbta: Ketvirtadienis, 09 lapkričio 2017

2017 m. spalio 30 d. Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje vyko respublikinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Interaktyvių skaitmeninių programų, 3D įrankių bei aplikacijų panaudojimas mokykloje". Seminarą vedė Lina Senkuvienė, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja metodininkė; Irma Rimkevičienė, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, vyresnioji muzikos mokytoja, Edita Puzarienė, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė. Seminaro metu mokytojai buvo supažindinti su naujausiomis technologijomis bei skaitmeninių įrankių panaudojimo galimybėmis, buvo aptartos IKT naudojimo ugdymo procese aktualijos ir tendencijos. Mokytojai susipažino ir įgijo praktinių įgūdžių su Kahoot, Coggle, QR codes bei 3D aplikacijomis. Seminaro dalyviai buvo įtraukti į judriuosius komandinius žaidimus, kurie ne tik privertė dalyvius keisti darbo būdus, bet ir skatino kūrybiškumą, gerino strateginį mąstymą bei motyvavo kokybiškesniam mokymosi procesui seminaro metu.

Monday the 22nd - Romuva.