„SĖKMINGAS UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS(IS) GEROJE MOKYKLOJE: KŪRYBIŠKUMAS IR INOVACIJOS“

Paskelbta: Ketvirtadienis, 07 gruodžio 2017

Gruodžio 6 - ąją dieną progimnazijoje vyko IV -oji respublikinė užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojų metodinė - praktinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas ir inovacijos". Galima pasidžiaugti, kad šiųmetinė konferencija susilaukė tikrai gausaus dalyvių ir klausytojų dėmesio iš visos šalies: Tauragės, Kretingos, Raseinių, Palangos, Klaipėdos, Kėdainių, Kupiškio ir Šiaulių. Konferencijos pradžioje svečius pasveikino progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė, vadovės Aušros Kardašienės vadovaujamas ansamblis. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė doc. Aina Būdvytytė, Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Užsienio kalbų studijų katedros vedėja ir Šiaulių „Romuvos'' gimnazijos vokiečių kalbos vyr. mokytoja, Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Alla Chvostova, Edita Puzarienė, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė. Pranešimuose atsispindėjo kūrybiškumo ir inovacijų svarba efektyvaus mokymo(si) procese.
Po kavos pertraukėlės mokytojai dalinosi gerąja patirtimi grupėse. Didelio dalyvių susidomėjimo sulaukė 4 meistriškumo pamokos: skaitymo ir teksto suvokimo kompetencijų ugdymas taikant skaitymo strategijas, kalbų laboratorijos Robotel Smart Class+ panaudojimas užsienio kalbų pamokose, mokymo(si) sėkmė naudojant inovatyvius ugdymo būdus (Erasmus KA1), neformaliojo ugdymo galia (Erasmus KA1).
Geriausiai konferencijos darbą įvertina dalyvių atsiliepimai: „Puiku bendrauti, bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi", „Puikūs, įkvepiantys ir motyvuojantys pranešimai", „Šauniai organizuotas renginys su labai įvairia patirtimi", „Gerai, kad konferencijoje dalijamasi praktinio darbo patirtimi". Tai rodo, kad kūrybiškumas ir inovacijos yra tas raktas, kuriuo mokytojui sėkmingai atrakinus duris, galima atliepti šiandieninio mokinio lūkesčius ir pasiekti rezultatų. Technologijų taikymas ir pedagogo kūrybiškumas, orientuojantis į globalų gyvenimą, atskirų ir įvairių disciplinų/sričių persipynimas, individualistinis/kritinis mąstymas, komandinis darbas yra tie sėkmingo mokymo(si) dėmenys, kurie veda link efektyvaus pedagogo darbo rezultato.

Thursday the 24th - Romuva.