Dokumentų paroda skaitykloje

Paskelbta: Antradienis, 22 spalio 2013

Spalio 25 d. sukanka 20 metų nuo tos dienos, kai referendume buvo priimta dabartinė Lietuvos Konstitucija – svarbiausias šalies dokumentas. Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius, ryšius. Terminas kilęs iš lotyniško žodžio constitutio, kuris reiškia ypač svarbų įstatymą. Konstitucija - valstybės teisinės tvarkos pagrindų nustatymas. Konstitucija reguliuoja valdžių (įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės) santykius valstybėje ir nustato valdžios organizaciją, formą. Konstitucijos principai (kaip aukščiausia rašytinė teisė) yra aukščiau nei bet kuri kita teisė.
Skaitykloje kviečiame aplankyti dokumentų parodą, skirtą šiai datai paminėti.
                                                                                                                           Bibliotekos darbuotojos
                                                            

Saturday the 15th - Romuva.