SVARBU BŪSIMIEMS PRIEŠMOKYKLINUKAMS

Paskelbta: Pirmadienis, 23 balandžio 2018

Į priešmokyklinio ugdymo grupę prašymai priimami nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.


Vadovaudamiesi Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo 11 punktu, primename, jog „Mokyklos, įgyvendinančios PU programą, į PU grupes priima vaikus, gyvenančius mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, o esant laisvų vietų – gyvenančius ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje."

Atkreipiame dėmesį, kad gegužės 1 d. yra nedarbo diena. Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo 2 punkte nurodoma, „jeigu termino ribinė diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną". Tad prašymus mokyklai dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes bus galima pateikti 2018 m. balandžio 30 d.

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, „saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme". „Romuvos" progimnazija sudaro sąlygas teikti prašymus ir pasirašytus elektroniniu parašu.
________________________________________
Priėmimo į mokyklą reikalingi dokumentai:
• Tėvų prašymas dėl priėmimo į mokyklą (2018_m._prašymas_į priešmokyklinę ugdymo grupes)
• Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
• Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma.

Friday the 22nd - Romuva.