STOVYKLA "ROMUVĖLĖ" II BŪRYS "VASARINUKAI"

Paskelbta: Pirmadienis, 04 birželio 2018

​Susirinkę birželio 1 – ąją į stovyklą „Romuvėlė“ II (2-4 klasių mokinių) mišrus būrys buvo nusiteikęs linksmai ir pozityviai. Vaikai aktyviai dalyvavo stovyklos vadovų sugalvotuose užsiėmimuose. Susirinkę ryte ir susipažinę vieni su kitais, išklausė stovyklos saugaus elgesio instruktažą, sugalvojo savo stovyklavietės būrio taisykles, šūkį bei visi kartu piešė būrio emblemą. Stovyklautojai nubalsavo, jog labiausiai atspindės jų būrį pavadinimas „Vasarinukai“. Vaikai susiskirstę į grupeles piešė piešinius, o vėliau juos pristatinėjo. Po darbelių stovyklos patalpoje keliavo į lauką, lankėsi „Beržynėlyje“. Ten stovyklautojai saugiai bei linksmai dūko, žaidė įvairius žaidimus. Grįžę po pietų žaidė žaidimą „kartuvės“, o baigiantis užsiėmimams dalyvavo „Talentų šou“, kuriame visi stovyklaujantys „Vasarinukai“ atskleidė visiems būrio draugams savo talentus bei gebėjimus.

Sunday the 26th - Romuva.