GEGUŽĖS 12 DIENOS STOVYKLA "ROMUVĖLĖ"

Paskelbta: Trečiadienis, 13 birželio 2018

Gegužės 12 dieną kerdžiaus ragas visus mažuosius stovyklos „Romuvėlė“ „Bitutės“ būrio vaikus sukvietė susiburti Žaliūkių malūnininko sodyboje. Lauke vedamo edukacinio užsiėmimo dalyviai, tapę piemenėliais, sužinojo įvairių dalykų apie piemenėlių vargus ir pramogas. Kerdžius parodė, kaip buvo daromi piemenų muzikos instrumentai: iš medžio žievės ir mediniai lumzdeliai, barškalai ir švilpynė. Piemenėliai išmoko nusivyti virvutę, padaryti pantį. Taip pat žaidė ir tradicinius piemenėlių žaidimus. Galiausiai ragavo lauže keptų bulvių su lupenomis, kurios vaikams be galo patiko.

Parengė L. Kairaitienė

Saturday the 25th - Romuva.