8 B KLASĖS PREVENCINĖ DIENA

Paskelbta: Penktadienis, 07 rugsėjo 2018

Antrąją dieną po atostogų 8b klasės mokiniai dalijosi vasaros įspūdžiais, susikūrė klasės taisykles, išsirinko seniūną, jo pavaduotoją, mokinį, atsakingą už drausmės sąsiuvinį. Kartu su mokytoja I. Samulioniene mokiniai aptarė mokinių elgesio taisykles, susipažino su įvadine saugos instrukcija, progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašu, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka. Rikiuotės aktų salėje metu pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja I. Akmenskienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja I. Rimkevičienė, socialinė pedagogė I. Abromavičienė informavo aštuntokus apie ugdymo procesą, neformalųjį švietimą, savanorystę, mokinių pareigas ir teises, atsakomybę, sveikatą, patyčių prevenciją.
Mokiniai išsiskirstė linkėdami vienas kitam sėkmės šiais mokslo metais.


8b kl. mokinės V. Valiukaitė, A. Jocaitė, 8b kl. auklėtoja J. Zemleckienė

Sunday the 7th - Romuva.