DALYVAVIMAS UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO PROJEKTE „TĘSK". REFLEKSIJOS

Paskelbta: Antradienis, 12 kovo 2019

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė kartu su mentore Stanislava Prazauskiene dalyvauja Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Tęsk" (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) pradedančiųjų pedagogų stažuotės išbandyme. Pedagoginė stažuotė –vienerių metų trukmės pradedančiojo pedagogo profesinės veiklos švietimo įstaigoje laikotarpis, skirtas plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas darbo vietoje, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę gaunant tikslingą pagalbą. Pedagoginė stažuotė pirmaisiais pedagogo profesinės veiklos metais yra profesinio augimo etapas, kuris privalomas visiems, pradėjusiems dirbti švietimo įstaigoje.
2019 vasario 28 d. Šiauliuose vyko REFLEKSIJOS, skirtos stažuotojams ir jų mentoriams. Projekto veiklos vyko Šiaulių Verslo inkubatoriuje. Refleksijų metu buvo aptariami projekto vykdymo etapai, komunikuojama atkreipiant dėmesį, ką galėtume tobulinti, kaip padėti mentoriui, tutoriui, stažuotojui. Stažuotojai, mentoriai išsakė savo nuomones, reflektavo, dirbo grupėmis, siūlė savo variantus, kurie padėtų tobulinti Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Tęsk" pradedančiųjų pedagogų stažuotės išbandymą.
Mokytoja Laura Palivonienė

Tuesday the 5th - Romuva.