VOKALINIS ANSAMBLIS „LAŠELIAI" DALYVAVO GIESMIŲ ŠVENTĖJE

Paskelbta: Antradienis, 21 gegužės 2019

Nuo 2007 metų Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kasmet gegužės mėnesį į Šiaulius sukviečia giesmės ir Marijos mylėtojus į vaikų ir jaunimo giesmių šventę „Giesmių pynė Marijai". Dvyliktoje vaikų ir jaunimo giesmių šventėje dalyvavo ir progimnazijos vokalinis ansamblis „Lašeliai" (vad. Aušra Kardašienė). Giesmių šventės tikslas – žadinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi sakraline muzika bei tobulinti ir kelti Šiaulių miesto ir apskrities mokyklų, vaikų lopšelių – darželių bei Šiaulių vyskupijos parapijinių vaikų ir jaunimo chorų muzikinį lygį, skatinti kūrybiškumą ir bendradarbiavimą. Šventė pradėta šventomis Mišiomis, kurių metu visi dalyviai giedojo bendras giesmes. Po šv. Mišių vaikų ir jaunimo kolektyvai atliko individualią programą, vaišinosi gira, bandelėmis.
Vadovė A. Kardašienė

Saturday the 15th - Romuva.