KVIEČIAME NAUDOTIS ELEKTRONINE „VYTURIO" BIBLIOTEKA

Paskelbta: Penktadienis, 28 birželio 2019

28

 PROGRAMINĖ LITERATŪRA 5 KLASEI

1. J. Biliūnas „Kliudžiau".
2. J. Kaupas „Stirniukas" arba kitas pasirinktas lietuvių autoriaus apsakymas.
3. Pasirinkti lietuvių poetų eilėraščiai (J. Degutytės, R. Skučaitės, V. Palčinskaitės, J. Erlicko, S. Gedos ar kitų).
4. A. Lindgren pasirinktas kūrinys.
5. V. Krėvė „Antanuko rytas".
6. J. Biliūnas „Kūdikystės sapnai", „Joniukas", „Brisiaus galas".
7. Šatrijos Ragana „Vyšnios".
8. A. Vaičiulaitis „Tešlinis žmogutis".
9. P. Cvirka „Vaikų karas".
10. S. Zobarskas „Ganyklų vaikai".
11. B. Vilimaitė „Čiuožyklos muzika", „Kada piešime perlinę vištelę".
12. G. Morkūnas „Vasara su katšuniu".
13. V. Palčinskaitė „Andrius".
14. K. Saja „Vėjo pamušalas", „Būrimas obuolio sėklom".
15. Smulkiosios tautosakos pavyzdžiai: patarlės, priežodžiai, mįslės, minklės, anekdotai ir kiti smulkiosios tautosakos žanrai.
16. Pasakėčios: S. Stanevičius „Žmogus ir levas". Ezopas (pasirinktos pasakėčios: „Žmogus ir liūtas", „Nesutarią žemdirbio vaikai", „Piemens juokai", „Varna ir lapė", „Vilkas ir ėriukas", „Keleiviai ir lokys").
17. R. Černiauskas „Slieko pasaka"(pasirinkti pramanai) arba kitas lietuvių autoriaus prozos ar poezijos kūrinys.
18. M. Valančius „Mikė Melagėlis", „Palangos Juzė" (ištrauka iš „Ketvirtojo vakaro").
19. K. Boruta „Jurgio Paketurio klajonės".
20. J. Erlickas „Bilietas iš dangaus" arba „Bobutė iš Paryžiaus" (pasirinkti eilėraščiai).
21. R. Skučaitė „Žaidžiu lietuvišku žodžiu".
22. Buitinės pasakos: „Gudri merga", „Gailestingas sūnus", „Kaip žmogus savo dalią atrado" (privaloma 1).
23. Stebuklinės pasakos: „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių", „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė", „Devyniabrolė ir devyniagalvis" (privalomos 2). 3.
24. S. Nėris „Eglė žalčių karalienė".
25. A. Liobytė „Devyniabrolė" arba kito lietuvių autoriaus drama-pasaka.
26. H. K. Anderseno pasirinkta pasaka.
27. „Lietuviškos pasakos", „Gyvasis vanduo", „Negirdėtos neregėtos pasakos", „Gulbė karaliaus pati", „Stebuklingas žodis".
28. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).
29. S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių".
30. O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos.
31. J. Degutytė „Šaltinėlis".
32. V. V. Landsbergis „Obuolių pasakos"; „Arklio Dominyko meilė".
33. O. Vaildas „Laimingasis princas".
34. Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome" arba kitas lietuvių autoriaus kūrinys.
35. M. Tvenas (M. Twain) „Tomo Sojerio nuotykiai" arba kitas užsienio autoriaus kūrinys.
36. G. Morkūnas „Grįžimo istorija".
37. K. Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo".
38. V. V. Landsbergis „Rudnosiuko istorijos".
39. V. Dautartas „Žydrieji jungos".
40. R. Rimšas „Ne Karibų kruizas".
41. R. Spalis „Gatvės berniuko nuotykiai".
42. Č. Dikensas (Ch. Dickens) „Oliverio Tvisto nuotykiai".
43. R. L. Stivensonas (R. L. Stevenson) „Lobių sala".
44. M. De Jongas „Gandralizdis ant stogo".
45. A. Lindgren „Ronja plėšiko duktė".

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 6 KLASEI

1. V. Žilinskaitė „Robotas ir peteliškė" arba kitas lietuvių autoriaus kūrinys.
2. J. R. R. Tolkinas (J. R. R. Tolkien) „Hobitas, arba Ten ir Atgal" arba kitas užsienio autoriaus kūrinys.
3. G. Morkūnas „Blusyno pasakojimai".
4. L. S. Černiauskaitė „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis".
5. C. S. Levisas (C. S. Lewis) „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta".
6. L. Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje".
7. A. Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai", „Mijo, mano Mijo".
8. F. Pirs (P. Pearce) „Tomo vidurnakčio parkas".
9. K. Di Kamilo (K. DiCamillo) „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė".
10. N. Babit (N. Babbitt) „Amžinieji Takiai".
11. J. Korčakas „Karalius Motiejukas Pirmasis".
12. S. Lagerliof „Stebuklingosios Nilso kelionės".
13. Lietuvių sakmės apie pasaulio sukūrimą, dievus ir mitines būtybes („Kaip atsirado žemė", „Saulė, Mėnulis ir Žemė", „Sužeistas vėjas", sakmės apie Perkūną ir velnią, Laimą, Giltinę, laumes, raganas – privalomos 4)
14. Graikų mitai (apie pasaulio ir dievų atsiradimą, dievus ir pusdievius – 3 privalomi).
15. Pasakojimas, kaip Kernius suteikė Lietuvai vardą, pasakojimas apie Vilniaus įkūrimą ir pasirinktas padavimas apie artimiausios gyvenamosios vietovės įkūrimą.
16. B. Sruoga „Giesmė apie Gediminą".
17. J. Tumas-Vaižgantas „Vilniaus pilies pasaka", „Vilniaus padavimai".
18. A. Vienuolis „Padavimai ir legendos".
19. Šatrijos Ragana „Lietuvos senovės istorijos pasakos".
20. A. Ramonas „Vilniaus legendos".
21. R. G. Vėliūtė „Viena diena Kernavėje".
22. M. Mažvydas „Katekizmas" (eiliuotos prakalbos ir elementoriaus ištraukos).
23. M. Daukša „Prakalba į malonųjį skaitytoją" (ištrauka).
24. K. Donelaitis „Metai" (ištrauka iš „Pavasario linksmybių").
25. A. Baranauskas „Anykščių šilelis" (ištrauka).
26. Maironis „Milžinų kapai", „Lietuva brangi".
27. V. Kudirka „Tautiška giesmė".
28. M. K. Čiurlionis „O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno" (laiškas broliui).
29. J. Aistis „Peizažas".
30. V. Mačernis „Maža tauta su dideliu žodynu".
31. Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius (pasirinktas tekstas).
32. P. Širvio, J. Degutytės, J. Strielkūno, M. Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai.
33. Šatrijos Ragana „Irkos tragedija" ir dar vienas pasirinktas lietuvių autoriaus kūrinys.
34. A. Maršalas (A. Marshall) „Aš moku šokinėti per balas"arba kitas užsienio autoriaus kūrinys.
35. E. H. Porter „Poliana".
36. L. M. Montgomeri (L. M. Montgomery) „Anė iš Žaliastogių".
37. D. Amiči (E. De Amici) „Širdis".
38. J. Spyri „Heida".
39. K. Paterson „Tiltas į Terabitiją", „Smarkuolė Gilė Hopkins", „Kaip ir žvaigždės".
40. E. Doneli (E. Donnelly) „Sudie, seneli, ištariau aš tyliai".
41. F. H. Burnet (F. H. Burnett) „Paslaptingas sodas".
42. B. Vilimaitė „Užpustytas traukinys".

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 7 KLASEI

1. K. Binkis „Atžalynas".
2. 3. A. de Sent Egziuperi (A. de Saint-Exupéry) „Mažasis princas".
3. M. Lukšienė „Dienoraštis" (ištraukos).
4. A. Liobytė „Sunki mama".
5. J. Kunčinas „Baltųjų sūrių naktis".
6. G. Adomaitytė „Laumžirgių namai".
7. V. Žilinskaitė „Kintas".
8. K. Saja „Septyni miegantys broliai".
9. V. Juknaitė „Ugniaspalvė lapė".
10. S. Šaltenis „Amžinai žaliuojantis klevas".
11. L. Lauri (L. Lowry) „Siuntėjas".
12. H. Li „Nežudyk strazdo giesmininko".
13. R. Bredberis (R. Bradbury) „Pienių vynas".
14. O. Lutsas „Pavasaris".
15. V. Železnikovas „Baidyklė".
16. S. Lagerliof (S. Lagerlöf) „Portugalijos karalius".
17. K. Nostlinger (Ch.Nöstlinger) „Pirmadienį viskas kitaip".
18. M. Berdžesas (M. Burgess) „Vilko kauksmas".
19. M. Šalčius „Svečiuose pas keturiasdešimt tautų" (ištraukos) arba kitas pasirinktas lietuvių autoriaus kūrinys (ištraukos).
20. A. Vaičiulaitis „Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio".
21. P. Andriušis „Kelionių užrašai" (ištraukos).
22. K. Boruta „Šiaurės kelionės".
23. J. Ivanauskaitė „Kelionių alchemija".
24. „Misija: Sibiras" (dienoraščiai).
25. J. Žilinskas „Mano Vilnius mano". D. Defo „Robinzonas Kruzas".
26. Ž. Vernas (J. Verne) „Penkiolikos metų kapitonas", „Kapitono Granto vaikai", „Aplink pasaulį per 80 dienų".
27. J. Gorderis (J.Gaarder) „Kortų paslaptis"

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 8 KLASEI

1. Maironis „Jūratė ir Kastytis".
2. S. Nėries, A. Miškinio, P. Širvio, J. Degutytės ir pasirinkto dabartinio lietuvių poeto meilės lyrika (5 eilėraščiai).
3. V. Šekspyras (W. Shakespeare) „Romeo ir Džuljeta".
4. K. Boruta „Baltaragio malūnas".
5. O. Proisleris (O. Preussler) „Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne".
6. M. Morpurgo „Karo žirgas".
7. Dž. Grynas (J. Green) „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos".
8. A. D'Avenijas (A. D'Avenia) „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas".
9. A. Mickevičius „Gražina".
10. V. Krėvė „Milžinkapis".
11. I. Kraševskis „Kunigas".
12. P. Tarasenka „Pabėgimas".
13. G. Viliūnė „Karūna be karaliaus".
14. V. Skotas (W. Scott) „Aivenhas".
15. A. Diuma „Trys muškietininkai".
16. E. Peters pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų".
17. D. Grinkevičiūtė „Lietuviai prie Laptevų jūros"(ištraukos).
18. J. Ulinauskaitė „Likimo išbandymai" (ištrauka „Lemtingi gyvenimo posūkiai").
19. A. Frank „Dienoraštis" (ištraukos).
20. A. Škėma „Saulėtos dienos".
21. V. Juknaitė „Tariamas iš tamsos".
22. G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo".
23. Rūta Šepetys „Tarp pilkų debesų".
24. I. Meras „Geltonas lopas".
25. A. Suckeveris „Žaliasis akvariumas".
26. S. Zobarskas „Gerasis aitvaras".
27. R. Spalis „Ant ribos", „Rezistencija".
28. G. Kanovičius „Sapnas apie dingusią Jeruzalę".
29. B. Radzevičius „Žmogus sniege".
30. D. Terakovska (Terakowska) „Ten, kur krinta angelai".
31. S. Šaltenis „Riešutų duona"
32. Dž. Kriusas (J. Krüss) „Timas Taleris, arba Parduotas juokas"
33. V. Žilinskaitė „Miškas rudenį".
34. J. Erlicko pasirinkti kūriniai.
35. R. Černiauskas „Miestelio istorijos".
36. G. A. Biurgeris „Baronas Miunhauzenas".
37. T. Pračetas (T. Pratchett) „Mažieji laisvūnai".
38. R. Gary „Aušros pažadas".
39. Dž. Kriusas „Mano proseneliai, herojai ir aš".

Friday the 18th - Romuva.