LIONS QUEST ,,LAIKAS KARTU" PROGRAMOS MOKYMAI MŪSŲ PROGIMNAZIJOJE

Paskelbta: Penktadienis, 13 rugsėjo 2019

Rugsėjo 12-13 dienomis „Romuvos" progimnazijos pradinių klasių mokytojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir pagalbos specialistės dalyvavo LIONS QUEST ,,Laikas kartu" programos seminaruose. Laikas kartu – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei. Programos metu ugdomos šios kompetencijos ir įgūdžiai: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė, sprendimų priėmimas, mokymasis tarnaujant, aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai, problemų sprendimas, nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai, santykių stiprinimas, dėkingumas šeimai, tikslų iškėlimas. Šios programos taikymas mokykloje padės vykdyti sveikos gyvensenos be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo programą bei padės skatinti mokiniams tokias vertybes kaip savidrausmė, drąsa, atsakingumas, sąžiningumas, gerumas, pagarba sau ir kitiems, įsipareigojimai šeimai.

Edita Puzarienė

Monday the 1st - Romuva.