TĖVŲ KONFERENCIJA „TYRINĖJIMAI, ATRADIMAI IR NUOTYKIAI MOKYKLOJE"

Paskelbta: Ketvirtadienis, 21 lapkričio 2019

Lapkričio 20 dieną Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje vyko tėvų konferencija ,,Tyrinėjimai, atradimai ir nuotykiai mokykloje". Šį kartą į mokyklinį suolą tyrinėjimams bei atradimams buvo pakviesti mokinių tėveliai. Manome, kad tėveliams būtina patirti ir išmėginti veiklas bei iššūkius, su kuriais mokydamiesi susiduria jų vaikai.
Konferencija prasidėjo šokių studijos, vadovaujamos mokytojos Adelės Gružienės, „Žalnieriukas" nuotaikingais pasirodymais. Susirinkusiuosius šiltai pasitiko mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė, po sveikinamojo žodžio ji tėvelius supažindino su progimnazijos 2020-2022 metų strateginio veiklos plano projektu. Direktorė pasidžiaugė mokyklos stiprybėmis, supažindino su tobulintinomis sritimis bei galimybėmis, aptarė progimnazijos tikslus, uždavinius bei jų įgyvendinimo priemones.
Vėliau konferencijos dalyviams buvo pasiūlyti keturi aktyvūs, netradiciniai užsiėmimai grupėse, kurie vyko įvairiose edukacinėse mokyklos erdvėse. Pirmojoje veikloje „Tyrinėjimai ir atradimai", ją vedė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta Urbonė, tėvams buvo pateiktas pasakos „Trys paršiukai" iššūkis, reikėjo pastatyti kuo tvirtesnį namą iš dantų krapštukų ir gabalėlio plastilino. O iš kiekvienos komandos išrinktas vilkas, turėjo nupūsti priešininkų pastatytą namelį. Namų projektuotojai, inžinieriai ir statybininkai buvo tikri profesionalai, visi nameliai stovėjo kaip stovėję. Veiklos pabaigoje tėvai turėjo įsivertinti savo darbo lapuose, kaip jiems pavyko susidoroti su iššūkiu ir kaip sekėsi dirbti komandoje. Antrojoje veikloje „Aktyvaus komunikavimo pratybos" anglų kalbos mokytoja Gitana Petrušienė supažindino tėvelius su „Robotel SmartClass+" kalbų mokymo(si) laboratorija, kuri sujungia technologijas ir interaktyvųjį edukacinį turinį. Konferencijos dalyviai aktyviai komunikavo panaudodami ausines su mikrofonais bei įsitikino, kad kalbų mokymas(is) gali būti dinamiškas, interaktyvus ir smagus procesas, taikant „Robotel SmartClass+" kalbų mokymo(si) laboratorijos teikiamas galimybes. Trečioji veikla „Dirbtinio intelekto programavimo pradmenys", kurią vedė Informatikų klubo nariai bei informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė, mokė tėvelius kurti programas LEGO MINDSTORMS EVA3 robotams, jas testuoti. Atliekant užduotis teko netik programuoti robotų judėjimą, bet ir emociją, kalbą. Ketvirtajame, „Garsų ir judesio terapija" užsiėmime netrūko nei tėvelių šypsenų, nei juoko. Muzikos mokytoja Sigutė Laugalė kartu su šokio mokytoja Adele Gružiene tėvelius mokė adventinės dainos „Vai atvažiuoja šventa Kalėda". Išmokus dainuoti, ugdytiniai buvo kviečiami įprasminti dainą šokio judesiais. Savo veiklas konferencijos dalyviai baigė džiugia Kalėdų laukimo nuotaika.
Visiems dalyviams buvo išdalinta dalomoji medžiaga – „100 idėjų, ką veikti su vaikais" bei mokyklos naujienlaiškis.
Renginio moderatorė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė, paprašė tėvelių pasidalinti pasiūlymais, patarimais tolimesnei progimnazijos veiklai ir įvertinti konferencijos aktualumą bei užsiėmimus. Dalyvių atsiliepimuose paminėta, kad visos veiklos buvo įdomios ir įtraukiančios, pedagogai kompetetingi bei puikiai pasiruošę užsiėmimams, buvo smagu pamatyti ir išbandyti mokymosi naujoves, suprasti kaip lanksčiai ir šiuolaikiškai mokosi jų vaikai.

Tuesday the 5th - Romuva.