SEMINARAS „INOVATYVIŲ METODŲ PANAUDOJIMAS KLASĖJE ORGANIZUOJANT INTEGRUOTAS STEAM VEIKLAS" ŠIAULIŲ APSKRITIES PEDAGOGAMS

Paskelbta: Antradienis, 25 vasario 2020

Vasario 18 d. Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje vyko apskrities pedagogams seminaras „Inovatyvių metodų panaudojimas klasėje organizuojant integruotas STEAM veiklas". Seminare buvo sutelktas dėmesys į skaitmeninių įrankių panaudojimo galimybes organizuojant integruotas STEAM veiklas klasėje. Mokymų metu buvo aptartos skaitmeninės programos, kurias galima panaudoti atskiruose STEAM veiklų etapuose: kuriant interaktyvias užduotis, fiksuojant STEAM veiklų etapus, apibendrinant gautus rezultatus, įtraukiant mokinius į mokymąsi bendradarbiaujant. Seminaro dalyviai turėjo puikią galimybę įgytas žinias pritaikyti praktinėse integruotuose STEAM veiklose, bendradarbiaudami nagrinėti bei įsisavinti inovatyvių skaitmeninių įrankių galimybes.
Seminarą vedė Šiaulių „Romuvos" progimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė, pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė ir Šiaulių Lieporių gimnazijos anglų kalbos mokytoja Žana Bareikienė. Mokytojos dalijosi žiniomis ir įgyta gerąja patirtimi dalyvaujant „Erasmus+" KA1 projekto „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – aktyviam ir motyvuotam mokymuisi" veiklose.

IT technologijų mokytoja Rita Nemanienė

Saturday the 2nd - Romuva.