SEU OLIMPIADA "DRAMBLYS"

Paskelbta: Antradienis, 10 kovo 2020

1a (mokytoja Lina Pocienė), 1d (mokytoja Žaneta Mickevičienė), 3a (mokytoja Sigita Bakaneckaitė) ir 4c (mokytoja Odeta Gvazdžiauskaitė) klasių mokiniai dalyvavo draugiškoje socialinio ir emocinio ugdymo olimpiadoje "Dramblys". Olimpiados metu ugdėme penkias pagrindines socialines emocines
kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Dalyvavimu olimpiadoje ir užduočių atlikimu buvo siekiama skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą. Veiklas ir užduotis įvykdę mokiniai įgijo žinių, susiformavo ir išsiugdė nuostatas bei įsitikinimus, susijusius su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis.

Mokytojos Ž. Mickevičienė ir S. Bakaneckaitė

Wednesday the 30th - Romuva.