PER MOKSLO KALNUS PASITELKIANT STEAM VEIKLAS

Paskelbta: Trečiadienis, 20 gegužės 2020

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinių grupių vaikai kartu su klasių pedagogėmis Erika Steponaitiene ir Asta Urbone, mokydamiesi namuose, dvi savaites vykdė STEAM veiklas tema „Per mokslo kalnus". Ugdomosiomis veiklomis buvo siekiama supažindinti ugdytinius su negyvosios gamtos reiškiniais.
Pirmą savaitę ugdytiniai susipažino su tyrinėtojo įrankiais ir priemonėmis, aiškinosi sąvokas „mokslas", „laboratorija", „eksperimentas". Vaikų įtraukimui į aplinkos pažinimą, tyrinėjimą, eksperimentavimą buvo pasitelkiamas pasakos „Mėgintuvėlio kelionės" (autoriai R. Česūnienė, L. Česūnas) personažas – mėgintuvėlis, kuris lydėjo ugdytinius veiklose visas dvi savaites. Priešmokyklinukai pagal išklausytos pasakos siužetą pasigamino kūrybinį darbelį „Mėgintuvėlio oro balionas" ir „pakilo" į kelionę po pasaulį. Ugdytiniai noriai tyrinėjo orą, pažino jo savybes atlikdami eksperimentus „Oras sveria" bei „Oro gaudynės", kėlė hipotezes ir padedami suaugusiųjų formulavo išvadas. Tyrinėdami orą, priešmokyklinukai naudojosi termometru, savo sukonstruotomis svarstyklėmis, darbo lapais, dienoraščiais, mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais. Vaikams patys spalvingiausi ir sukėlę didžiausią malonių emocijų pliūpsnį buvo eksperimentai, kuriuose panaudotos vaivorykštės spalvos. Pasitelkiant įvairius būdus ir metodus – video filmukų peržiūra, įrašų klausymasis, žaidimai elektroninėje aplinkoje, buvo siekiama padėti vaikams suprasti kas yra vaivorykštė, kaip ji susidaro, koks jos spalvų spektras. Ugdytiniai, pasitelkę savo vaizduotę, piešė vaivorykštę įvairiais būdais ir priemonėmis, o patys atkakliausi net pasigamino prietaisą spalvoms stebėti – spektroskopą.
Antrą savaitę ugdytiniai eksperimentavo su vandeniu, pažino jo savybes ir būsenas. Didelis dėmesys buvo skiriamas sveikatos kompetencijos nuostatų ir gebėjimų ugdymui. Vaikai visą savaitę žymėjo, kiek vandens stiklinių išgeria per dieną ir sudarė diagramą. Tris vandens būsenas (skystą, kietą, dujas) priešmokyklinukams pažinti padėjo pedagogių parengtos pateiktys, eksperimentavimas, užduočių atlikimas Ema elektroninėje mokymosi aplinkoje. Vaikai per patirtį įsisavino, kad šaldamas vanduo virsta ledu, o kaitinamas vanduo virsta vandens garais. Tyrinėjant vandens savybes, ugdytiniai atliko eksperimentus „Vandens plėvelė. Vandens paviršiaus įtempimas", „Tirpsta ar netirpsta", „Skęsta ar neskęsta". Mus, pedagoges, labai džiugina išlavėjęs vaikų gebėjimas komentuoti, interpretuoti ir net pagrįsti savo nuomonę atliekant eksperimentus. Vaikų veiklose vienu metu buvo plėtojamos kelios tarpusavyje susijusios kompetencijos.
Ugdytinių, tėvelių ir pedagogių bendra kelionė per pažinimo, mokslo kalnus baigėsi, tačiau smalsūs priešmokyklinukai, palaikantys tėveliai ir mylinčios savo darbą pedagogės kelia sau naujus iššūkius, siekia naujos patirties ir naujo žinojimo.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Erika Steponaitienė ir Asta Urbonė

Tuesday the 5th - Romuva.