SOCIALINIŲ EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE „MANO METAI PUG-2 GRUPĖJE"

Paskelbta: Antradienis, 09 birželio 2020

Lietuvoje paskelbus karantiną priešmokyklinis ugdymas(is) Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje sėkmingai vyko nuotoliniu būdu. Artėjant mokslo metų pabaigai tapo aišku, kad paskutinė mokslo metų savaitė, kaip buvome įpratę, taip pat nebus tradicinė. Man, priešmokyklinio ugdymo pedagogei, kilo idėja paskutinę mokslo metų savaitę vykdyti projektą „Mano metai PUG-2 grupėje", kurio pagrindinis tikslas – vaikų savimonės formavimas apmąstant mokslo metus. Savimonė – geras savo emocijų ir vertybių, kurios tarnautų atsparumui ir gebėjimui save apriboti žinojimas: gebėjimas atpažinti savo jausmus, mintis, juos įvardyti ir suprasti, kaip visa tai veikia elgesį. Ši kompetencija apima savęs suvokimą, stiprybių ir silpnybių įvertinimą, gebėjimą išsikelti realius tikslus, pasitikėjimą savimi; savarankiškumą, teigiamą mąstymą; aktyvų veikimą. Galutinis projekto rezultatas – sukurtas kūrybinis darbas (knyga, dienoraštis, minčių žemėlapis, albumas ir kt.) ir patobulėjusios socialinės emocinės kompetencijos.
Pirmadienį priešmokyklinukams vaizdo susitikimo metu buvo pristatyta informacija Padlet internetinėje platformoje, nuosekliai išdėstytas darbų planas savaitė dienomis. Taip pat internetiniame įrankyje ugdytiniams buvo pateikta pavyzdžių, idėjų kaip galima apipavidalinti savo darbą, akcentuojant, kad darbas turi turėti viršelį, nugarėlę; jis bus įdomesnis, jei darbe bus eksponuojamos savo sukurtos ar žurnaluose iškirptos iliustracijos, fotonuotraukos. Kiekvienos dienos plane buvo pateikta užduočių, kurios sudarė projektinės veiklos turinį ir padėjo siekti ugdymosi tikslų.
Antradienį priešmokyklinukai pradėjo savęs pažinimo „kelionę". Ugdytiniai pildė mano paruoštus darbo lapus ir rinko informaciją apie save: mano mėgstamiausi – žaislas, spalva, gyvūnas, maistas, spalva, filmas, TV laida, vieta, daina; mano ūgis, svoris, batų dydis; geriausi draugai; kuo noriu būti, kai užaugsiu. Vaikai ugdėsi suvokimą, kad mes visi žmonės esame skirtingi, unikalūs, turintys skirtingus pomėgius ir poreikius, kad kiekvienas žmogus turi teisę būti kitoks. Tuo pačiu esame ir panašūs, nes turime tokių pat mėgstamų veiklų, užsiėmimų, tokį pat pagal amžių kūno masės indeksą ir pan. Tėveliams buvo skirta užduotis - jie turėjo apmąstyti ir užbaigti sakinį „Mano vaikas unikalus, nes...". Ugdytiniai kartu su tėveliais taip pat buvo skatinami susėsti bendram pokalbiui „Interviu su šeima" ir aptarti vaiko pareigas namuose, prisiminti šeimos laisvalaikio praleidimo būdus.
Trečiadienį vaikai lavinosi gebėjimą pažinti savo jausmus, juos įvardinti, apmąstė situacijas, kuriose jiems yra tekę patirti džiaugsmą, pyktį, baimę, liūdesį, pasibjaurėjimą, pavydą, ieškojo būdų kaip įveikti nemalonius jausmus ir padėti sau.
Ketvirtadienį ugdytiniai buvo skatinami apmąstyti asmeninę patirtį, savo gebėjimus, poreikius ir interesus. Vaikai, padedami tėvelių, atliko užduotį „Mano atradimai" ir reflektavo, ko išmoko priešmokyklinio ugdymosi metais, kas padėjo mokytis, kas buvo sunku, kas labai gerai sekėsi, kaip elgėsi, kokios charakterio savybės padėjo mokytis. Taip pat priešmokyklinukai, padedami tėvelių, rašė laišką sau: ką planuoja veikti vasarą, ko nori išmokti pirmoje klasėje.
Visos mintys, užfiksuotos patirtys, piešiniai, nuotraukos vaikų buvo sudėtos į vieną kūrybinį darbą – „Mano metai PUG-2 grupėje". Darbai, pagal amžiaus tarpsnio gebėjimus, kiekvieno vaiko buvo pristatyti paskutinėje nuotolinėje vaizdo pamokėlėje. Ugdytiniai džiaugėsi savo savarankiško darbo rezultatu ir sukurtu gražiu prisiminimu ateičiai. Projektinės veiklos metu ugdytiniai daugiausia lavinosi socialinės emocinės ir komunikavimo kompetencijos gebėjimus, tačiau taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas kūrybiškumo ir mokėjimas mokytis kompetencijų ugdymui(si).

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Erika Steponaitienė

Saturday the 2nd - Romuva.