NUOTOLINĖ MOKINIŲ TEORINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „IRT IR IKT MOKYMOSI VEIKLOJE"

Paskelbta: Pirmadienis, 15 birželio 2020

Birželio 11 d. vyko nuotolinė Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokinių teorinė - praktinė konferencija „IRT ir IKT mokymosi veikloje". Konferencijos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi šiuolaikinėmis technologijomis ir jų panaudojimo galimybėmis mokymosi veikloje, pasidalyti STEAM įžvalgomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais vykdant integruotus tarpdalykinus projektus.
Šių dienų aktualijos, kai mokymasis persikėlė į virtualią erdvę, kelia naujus iššūkius, koreguoja numatytas veiklas, tačiau darbų nuveikta daug ir įgyta naujos patirties IRT ir IKT taikyme, – apie tai ir kalbėjo konferencijos dalyviai.
Pagrindinės konferencijos probleminės sritys, kurioms pranešėjai skyrė daugiausiai dėmesio, buvo IRT ir IKT taikymo mokymesi gerosios praktikos pavyzdžiai, tarpdisciplininis kūrybinis procesas ir inovatyvių technologijų panaudojimas (3D modeliavimo, robotikos). Pranešėjai pateikė kūrybiškų, inovatyvių darbų ir idėjų, kaip galima IRT ir IKT efektyviai taikyti įvairiose mokymosi veiklose mokantis matematikos, biologijos, fizikos, geografijos. Dalijosi gerąja patirtimi, įgyta mokymo(si) veikloje, vykdant tarpdalykinius integruotus STEAM projektus.
Apibendrinant konferenciją buvo pasidžiaugta įgytomis kompetencijomis dalyvaujant nuotolinėje konferencijoje, o atlikti puikūs darbai atsispindėjo mokinių pranešimuose. Visi dalyviai ir juos konsultavę mokytojai gėrėjosi mokinių aktyvumu, išmone, savarankiškumu ir dideliu noru tobulėti bei nuolat mokytis ir ieškoti naujų įspūdžių.
Konferenciją organizavo mokyklos gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė.

Informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė

Tuesday the 5th - Romuva.