5d KLASĖS MOKINIŲ KŪRYBINĖS SAVIRAIŠKOS DIENA

Paskelbta: Pirmadienis, 15 birželio 2020

Birželio dvyliktoji „Romuvos" progimnazijoje buvo skirta mokinių kūrybinei saviraiškai. Vaikai įvairiomis formomis pristatė savo ilgalaikius projektus pasirinktomis temomis. Mokiniai kūrė trumpus filmukus, komiksus, darė pateiktis, pasakojo.
Anglų kalbos mokytojos Monikos Gaurilčikienės 5d klasės mokiniai dalyvavo projekte „Išsaugokime planetą Žemę". Vaikai gilinosi į pateiktas temas: miškų kirtimas, oro užterštumas, šiukšlių rūšiavimas, vandens užterštumas, badas, nykstančios gyvūnų rūšys, dirvožemio užterštumas. Savo pristatymuose penktokai turėjo atsakyti į klausimus: kur tai vyksta, kuriose pasaulio šalyse? Kaip šie reiškiniai vyksta, kokios pagrindinės priežastys juos sukelia? Kam daro neigiamą įtaką, kokią žalą sukelia? Kaip ši problema galėtų būti išspręsta, kokie galėtų būti jos sprendimo būdai? Mokiniai labai kūrybingai pažiūrėjo į šią projektinę užduotį ir paruoštais darbais nustebino ne tik vieni kitus, bet ir savo mokytoją.

Tuesday the 26th - Romuva.