8d KLASĖS MOKINIAI KULTŪRINĖS PAŽINTINĖS VEIKLOS SŪKURYJE

Paskelbta: Antradienis, 30 birželio 2020

Birželio 15 – INICIATYVUMO IR SAVIVALDOS DIENĄ 8d klasės mokiniai dalyvavo diskusijoje „Mano iniciatyvumas ir aktyvumas". Diskusijos metu paaiškėjo, kad kartais kausto baimė pasakyti savo nuomonę, nes jos gali nepriimti kiti mokiniai. Vieningai nusprendėme, kad reikia būti aktyviam, jog pačiam būtų įdomiau gyventi mokykloje, klasėje.
Birželio 16 – ETNINĖS KULTŪROS DIENĄ virtualiai lankėmės muziejuje be sienų (Aukštaitijos regiono 3D projekcija). Buvo įdomu pažvelgti į mūsų senelių ir prosenelių gyvenimą kaime. Virtualiai lankėmės Kupiškio Etnografijos muziejuje.
Birželio 17 – KRAŠTO PAŽINIMO IR TYRINĖJIMO DIENĄ vyko virtualus pristatymas „Pažink Lietuvą". Džiaugėmės, koks gražus mūsų kraštas ir kiek įdomių dalykų čia galime pamatyti.
Birželio 18 – SVEIKATINGUMO, SPORTO IR TURIZMO DIENĄ mokiniai dalyvavo nuotoliniame užsiėmime apie Lietuvos sportą ir jo istoriją naudodami „Kahoot" platformą. Teko atsakyti į 21, tikrai nelengvą, klausimą. Nugalėtoju tapo Irmantas. Sveikiname. Užsiėmimą vedė fizinio ugdymo mokytojas Mantas Bakas.

Birželio 19 – MOKINIŲ KŪRYBINĖS SAVIRAIŠKOS DIENĄ mokiniai dalyvavo 8-okų mokslo metų baigimo rytmetyje. Džiugios akimirkos ir pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimai rankose!
Sveikinu visus ir linkiu gerų atostogų ir sėkmingo mokymosi gimnazijose.

Klasės vadovė Violeta Dališanskienė

Tuesday the 26th - Romuva.