NUO 2021 M. SPALIO 1 D. PRASIDEDA PRIĖMIMAS Į 2022-2023 M.M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Paskelbta: Ketvirtadienis, 23 rugsėjo 2021

 tmp2

Smulkesnę informaciją rasite čia

Vadovaudamiesi Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4d. sprendimu Nr. T-68
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a605fce07df211eb9fc9c3970976dfa1) informuojame:

1. Pateikiami dokumentai dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes:

  • prašymas (priimamas popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu, pasirašytas galiojančiu el. parašu) nuo spalio mėnesio, bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG (siųsti prašymą)
  • vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

2. Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų. Į PUG priimami vaikai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (aptarnaujama teritorija mokyklai priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu) tokia prioritetų tvarka:

  1. vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba;
  2. vaikas, kurio brolis ar sesuo einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią mokyklą;
  3. vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
  4. vaikas pagal prašymo registravimo mokykloje datą.
  5. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

Į priešmokyklines grupes prašymus ir kitus reikalingus dokumentus priima administratorius ( I aukšto fojė), darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Pietų pertrauka 11.00- 11.45. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai. Kitais su priėmimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į pradinio ugdymo skyriaus vedėją E.Puzarienę ( Tel. (8-41) 552898 ), darbo laikas: pirmadieniais - penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką.

Elektroniniu parašu pasirašytus prašymus siųsti Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Elektroniniu parašu pasirašyti dokumentus galite adresu
( https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create/wicket:pageMapName/wicket-2 )

Informaciją apie PUG vietų skaičių rasite (čia)

Wednesday the 20th - Romuva.