GYVENAMOSIOS APLINKOS KRAŠTOVAIZDIO TYRIMAS

Paskelbta: Antradienis, 06 spalio 2020

Patyriminio ugdymo (STEAM) dieną 7 b kl. mokiniai, prisiminę kraštovaizdžio sąvoką, aptarę jo tipus ir išvardinę pagrindinius komponentus, pradėjo Dainų mikrorajono tyrimą.
Septintokai tyrimo metu stebėjo vyraujantį orą, fotografavo kiemų augaliją, vaikštinėjančius naminius ir laukinius gyvūnus, skaičiavo automobilius, fiksavo visuomenines įstaigas, pastatus, o tyrimo pabaigoje įvertino kraštovaizdžio emocinį įvaizdį.

7b kl. vadovė, geografijos mokytoja Jūratė Paulauskienė

Saturday the 2nd - Romuva.