ŠIAULIŲ MIESTO METŲ MOKYTOJA

Paskelbta: Trečiadienis, 07 spalio 2020

Kiekvieną rudenį Tarptautinės mokytojų dienos proga yra pagerbiami Šiaulių miesto mokytojai už aktyvumą, kūrybiškumą, lyderystę, reikšmingą veiklą mokyklos bei miesto bendruomenei, skiriamas apdovanojimas „Šiaulių miesto metų mokytojas".
Šiaulių „Romuvos" progimnazijos bendruomenė didžiuojasi ir be galo džiaugiasi, kad šiemet „Šiaulių miesto mokytojo" nominacija atiteko informacinių technologijų mokytojai metodininkei, Ritai Nemanienei.
Mokytoja – aktyvi progimnazijos bendruomenės narė – lyderė, yra mokyklos metodinės tarybos pirmininkė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės vadovė, mokyklos tarybos narė. Organizuodama ugdymo procesą, atsižvelgia į įvairius mokinių ugdymo(si) poreikius ir galimybes: taiko aktyvius ugdymo(si) būdus, šiuolaikinio ugdymo strategijas ir metodus, ugdančius mokinių kūrybiškumą bei kritinį mąstymą. Nuolat domisi savo dalyko naujovėmis, pamokose ir neformaliajame ugdyme plėtoja STEAM veiklas. Įvairių gebėjimų mokinius mokytoja sudomina, įtraukdama juos į informacinių technologijų taikymą įvairiose srityse: 3D modeliavimą, robotiką, išmaniųjų įrenginių galimybių panaudojimą mokantis visų mokomųjų dalykų. Jos parengti mokiniai yra miesto ir respublikinių konkursų laureatai, nugalėtojai.
Pedagogė savo iniciatyvomis garsėja ne vien progimnazijoje, bet ir už jos ribų. Gerąja patirtimi dalijasi su mokyklos, miesto, regiono pedagogais. Rita Nemanienė inicijavo, tradicine tapusią, respublikinę metodinę – praktinę bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir mokinių konferenciją „IRT ir IKT mokymosi veikloje". Šiaulių regiono ugdymo įstaigų pedagogams vesti kvalifikacijos tobulinimo seminarai „Inovatyvių metodų panaudojimas klasėje organizuojant integruotas STEAM veiklas", „Skaitmeninių įrankių panaudojimo galimybės integruotose STEAM veiklose". Pedagogė rengia paraiškas ir dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose: Erasmus+ KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais parengtas projektas „STEAM ugdymo plėtra mokykloje motyvuotam mokymui(si)", „RobotukoTuko saugaus interneto akademija", „Internetas prakeiksmas ar palaima" (Internet -curse or blessing?), „#SID the abc", „Kompiuteriukų ralis 2020".
„Romuvos" progimnazijos bendruomenė sveikina mokytoją Ritą Nemanienę ir linki jai nesenkančios energijos įgyvendinant visus savo sumanymus. Džiaugiamės, kad savo gretose turime tokių atsidavusių ir savo darbą mylinčių kolegų!

Saturday the 2nd - Romuva.