8b KLASĖS PATYRIMINĖ DIENA „JAUNASIS TYRĖJAS"

Paskelbta: Ketvirtadienis, 19 lapkričio 2020

Šiandien 8b klasės mokiniai jungėsi į nuotolines pamokas, kurias vedė Šiaulių „Romuvos" gimnazijos mokytojai. Pirmoje dailės pamokoje mokytojas R. Daužvardis pristatė veiklą, kuri atitinka šios dienos projekto pavadinimą „Kartu geriau", – tai „Pikselių MOZAIKA". Mokiniai susidomėjo idėja apie miesto simbolio „Auksinio berniuko" mozaikos sukūrimą iš plastikinių butelių kamštelių ir noriai sutiko prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo. Chemijos pamokoje mokiniai aktyviai dalyvavo viktorinoje, stebėjo nufilmuotas chemines reakcijas. Trečioje pamokoje geografijos mokytoja J. Mekšriūnienė 8b klasės mokinius pakvietė į virtualią kelionę po Lietuvą. Mokiniai interaktyviame žemėlapyje atlikdami užduotis turėjo puikią galimybę įsivertinti, kaip jie pažįsta savo kraštą. Po komforto pertraukėlės mokiniai jungėsi į ketvirtą pamoką – matematiką. Matematikos pamokoje mokiniai sužinojo, kaip iš A4 popieriaus lapo išlankstyti taisyklingą piramidę – tetraedrą, mėgino pateikti šios figūros pavydžių. O jūs žinojote, kad kai kurie arbatos maišeliai yra taisyklingos piramidės formos? Penktoje integruotoje IT ir istorijos pamokoje mokiniai darbavosi grupėmis Zoom kambariuose, sugrįžę į bendrą erdvę darbą tęsė grupėse, bet jau atsakinėdami į istorinius klausimus apie Šiaulius, varžėsi tarpusavyje. Šios dienos paskutinė, šešta, pamoka buvo biologija. Mokiniai atliko užduotis „Pažink save". Šio užsiėmimo metu mokiniai turėjo puikią galimybę geriau save pažinti.
Ačiū gimnazijos mokytojams už puikias pamokas, pilnas įspūdžių ir atradimų!

8b klasės vadovė Rita Nemanienė

19-2

Tuesday the 5th - Romuva.