MŪSŲ MOKYTOJOS PRISTATĖ SAVO VEIKLĄ PARODOJE „MOKYKLA 2020"

Paskelbta: Pirmadienis, 23 lapkričio 2020

Paroda ,,MOKYKLA 2020" – tai svarbiausias Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginys. Jubiliejinį, 10-ąjį, kartą paroda kvietė mokyklų vadovus, švietimo ekspertus, mokytojus, mokinius ir jų tėvus, verslo įmones bei nevyriausybines organizacijas virtualioje parodoje aptarti taikomas ir siūlomas ugdymo metodikas, naujausias mokymo(si) priemones ir technologijas, diskutuoti apie kylančius iššūkius, ateitį bei inicijuoti reikalingus ir naudingus pokyčius.
Pirmą kartą istorijoje paroda ,MOKYKLA 2020" vyko virtualioje aplinkoje. Lapkričio 20 d. pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė ir informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė parodos „Mokykla 2020" lankytojus ATRADIMŲ LABORATORIJŲ kanale pakvietė nuotoliniu būdu įsijungti į veiklą „Skaitmeninių įrankių panaudojimo galimybės". Šios veiklos metu buvo sutelktas dėmesys į skaitmeninių mobiliųjų įrenginių panaudojimo galimybes pedagogo veikloje. Dalyviai buvo susipažindinti su „Storyo" programėle. Stebėjo praktinę veiklą, kurios metu buvo sukonstruoti parašiutai bei fiksuoti veiklos artefaktai, kaip užfiksuotas veiklos akimirkas galima patraukliai ir nesudėtingai pateikti „Storyo" programėle.
Klausytojai patobulino IKT naudojimo kompetencijas, reikalingas kuriant modernias ir patrauklias mokymosi priemones, organizuojant STEAM veiklas.

Saturday the 2nd - Romuva.