NUOTOLINIS SEMINARAS „PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS INOVATYVIAM MOKYMUI(-SI) PASITELKIANT INFORMACINES IR KOMUNIKACINES TECHNOLOGIJAS“

Paskelbta: Antradienis, 05 sausio 2021

Sausio 4 dieną Šiaulių „Romuvos" progimnazijos istorijos mokytoja Vitalija Samuilytė, informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė ir anglų kalbos mokytoja Monika Gaurilčikienė pakvietė įvairių dalykų mokytojus iš skirtingų Lietuvos vietovių į nuotolinį seminarą „Praktinės rekomendacijos inovatyviam mokymui(-si) pasitelkiant informacines ir komunikacines technologijas".
Atsižvelgiant į šiandieninio ugdymo(-si) proceso organizavimo galimybes renginio dalyviams buvo sudarytos galimybės tobulinti kompetencijas taikant informacines ir komunikacines technologijas ugdymo procese siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios, novatoriškos mokymo ir mokymosi proceso kaitos.
Lektorėms dalijantis gerąja patirtimi dalyviai išmoko dirbti informacinių bei komunikacinių technologijų naudojimu paremtomis įvairiomis programomis bei įrankiais sinchroninėje ir asinchroninėje mokymo(-si) aplinkoje. Suteiktos žinios įgalino mokytojus didinti nuotolinio ugdymo(-si) efektyvumą sukuriant mokiniams naujas mokymos(-si) erdves dirbti savarankiškai ar grupėmis, vertinti ar įsivertinti daromą ugdymo(-si) pažangą.
Gausus praktika paremto seminaro dalyvių būrys reflektuojant džiaugėsi įgytomis, patobulintomis žiniomis ir darbingai praleistu laiku.

Tuesday the 5th - Romuva.