STEAM VEIKLA. TYRIMAS „ORO UŽTERŠTUMO NUSTATYMAS"

Paskelbta: Penktadienis, 15 sausio 2021

Ekologinio būrelio „Sveikata ir grožis" mokiniai, nuotolinių užsiėmimų metu susipažinę su kerpių sandara, mityba, gniužulo formomis ir kerpių įvairove, nusprendė atlikti tyrimą ir išsiaiškinti aplinkos užterštumą. Mokiniai tyrimą atliko remdamiesi šešiais mokslininko žingsneliais: keliu klausimą; renku duomenis ir informaciją apie tai, kas jau yra žinoma; formuluoju hipotezę; tikrinu, ar spėjimas teisingas, stebiu ir darau bandymus; gaunu naujų duomenų; darau išvadas. Žinodami, kad kerpės turi savybę iš oro surinkti nuodingąsias medžiagas, kad pavojingiausi kerpėms junginiai – sieros dioksidas ir azoto dioksidas, nes šie junginiai ištirpsta ore esančiuose vandens garuose ir virsta rūgštimis, todėl nuo užterštumo pirmiausia nyksta krūmiškosios, vėliau lapiškosios ir žiauberiškosios kerpės, mokiniai aiškinosi, kokių rūšių kerpės auga, kokie gniužulai jiems būdingi. Jie stebėjo ir fotografavo bei nustatinėjo gniužulo formas, skaičiavo skirtingas kerpių rūšis vieno metro aukštyje. Gyvenamojoje aplinkoje ištyrę kerpes, visi padarė tą pačią išvadą: oras yra vidutiniškai užterštas sieros ir azoto oksidais, nes daugiausia rado lapiškųjų kerpių, ir tik kur ne kur krūmiškųjų.
Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja Sonata Puidokienė

Tuesday the 5th - Romuva.