SUTEIKTAS KOKYBĖS ŽENKLIUKAS UŽ ETWINNING PROJEKTĄ „ KALĖDOS SU STEM/CHRISTMAS WITH STEM"

Paskelbta: Pirmadienis, 01 vasario 2021

Projektas „Kalėdos su STEM" įgyvendintas kūrybiškai ir kokybiškai, tai liudija suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis. Programos „eTwinning" kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus bendradarbiavimo platformoje „eTwinning".
Tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo projekto „eTwinning" komanda vertino projekto „Kalėdos su STEM" paraiškos turinį, pateikė projekto įgyvendinimo analizę, rekomendacijas ir pasiūlymus pagal projekto veiklos kokybės vertinimo sritis: pedagoginis inovatyvumas, integravimas, bendradarbiavimas, IKT naudojimas, rezultatai, refleksija, poveikis. Projekto vertintojai Twinspace aplinkoje rado visus veiklos ir sklaidos įrodymus ir pripažįsta, kad projektas vaikams padėjo geriau pažinti aplinką, patirti daug naujo, įdomaus, patobulėjo ugdytinių gebėjimai įvairiose srityse: tyrinėjimo, matavimo ir skaičiavimo, aplinkos pažinimo, kūrybiškumo, problemų sprendimo, bendravimo. Vertintojai teigia, kad projekto rezultatai aprašyti išsamiai, kūrybiškai, metodiškai.
Labai smagu, kad projektas įvertintas aukščiausiu lygiu.

Mokytoja Erika Steponaitienė

1

Saturday the 2nd - Romuva.