FIZIKOS OLIMPIADA

Paskelbta: Penktadienis, 05 kovo 2021

2021 metų kovo 1 dieną mokykloje vyko 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada. Olimpiada startavo Zoom aplinkoje bendrame 7-8 klasių mokinių susibūrime. Dalyvauti olimpiadoje buvo kviečiami visi mokiniai, besimokantys fizikos aukštesniuoju pasiekimų lygiu. Olimpiados dalyvius pasveikino ir sėkmės palinkėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė. Po trumpo dalyvių instruktavimo fizikos mokytojas Algirdas Vaitkevičius išsiuntė dalyviams užduotis ir olimpiada prasidėjo. Dalyviams teko savarankiškai išspręsti po 5-6 fizikos uždavinius. Uždaviniams išspręsti reikėjo pasitelkti ne tik visas fizikos žinias, bet ir pritaikyti matematikos formules.
Geriausiai 7 klasių grupėje uždavinius sprendė ir pirmąją vietą laimėjo 7b klasės mokinė Goda Atkucevičiūtė, antrąją – 7c klasės mokinys Dainius Čalnaris, trečiąją – 7d klasės mokinė Anna Sutkutė ir 7a klasės mokinys Laurynas Gruodis.
8 klasių grupėje pirmąją vietą laimėjo 8d klasės mokinys Danielius Andrejenko, antrąja - trečiąja vietomis, surinkę vienodą taškų skaičių, pasidalijo Vilmantas Bielskis, 8c kl., Ausmėja Daugėlaitė, 8d kl., ir Greta Leonavičiūtė iš 8b klasės.
Sveikiname nugalėtojus!

Fizikos mokytojas Algirdas Vaitkevičius

 5

Tuesday the 5th - Romuva.