ŠIAULIŲ MIESTO NUOTOLINĖ 5-8 KL. MOKINIŲ KONFERENCIJA „ŽEMĖ MŪSŲ DELNUOSE"

Paskelbta: Antradienis, 27 balandžio 2021

Balandžio 22 d. „Romuvos" progimnazijos iniciatyva vyko Šiaulių miesto nuotolinė 5-8 klasių mokinių konferencija „Žemė mūsų delnuose", skirta Žemės dienai paminėti. Dalyvavo šešių progimnazijų mokiniai ir mokytojos iš Salduvės, V. Kudirkos, Medelyno, Jovaro, Dainų ir „Romuvos". Buvo pristatyta vienuolika pranešimų. Konferencijos dalyviams sveikinimo kalbą
tarė „Romuvos" progimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irma Rimkevičienė. Vedėja sveikinimo kalboje džiaugėsi, kad aplinkosaugos problemos yra svarbios mokiniams, kad prisidedama prie tvarumo, ekologijos, maisto švaistymo problemų sprendimo, įgyvendinimo, mokomasi antram gyvenimui „prikelti" daiktus.
Mokinių įdomiuose pranešimuose atsispindėjo rūpimos aplinkosaugos problemos, kurios paliečia paukščius, gamtą, maisto švaistymą, medžiagų komponavimą ir įvairių daiktų gaminimą, psichologinę žmonių būseną. Mokiniai įvairių pamokų metu yra skatinami eksperimentuoti, tirti, diskutuoti ir išsakyti nuomonę, kurti ir mokyti kitus, o įgyta patirtimi, gautais rezultatais dalintis projektų pristatymuose, konferencijose. Pranešimų pertraukėlių metu fizinio ugdymo mokytoja kvietė atlikti fizinio aktyvumo mankštelę. Konferencijoje dalyvavę mokytojai džiaugėsi mokinių pranešimais, drąsino pagyrimais, o mokiniai dalyvavo „Kahoot" viktorinoje, kurioje pasitikrino žinias apie gamtos apsaugą. Konferenciją baigėme reflektuodami, linkėdami susitikti po metų ir vėl pasikalbėti apie aplinkosaugos problemas ir kaip galime prisidėti prie švaresnės ir gražesnės žemės puoselėjimo.
Konferencijos organizatorė „Romuvos" progimnazijos vyresnioji technologijų mokytoja Asta Venskienė.

Tuesday the 5th - Romuva.