RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ NUOTOLINĖ KONFERENCIJA „TYRINĖK. ATRASK. IEŠKOK. PAŽINK.''

Paskelbta: Ketvirtadienis, 29 balandžio 2021

Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje įvyko Respublikinė mokytojų nuotolinė konferencija „TYRINĖK. ATRASK. IEŠKOK. PAŽINK." Kaip mokytis gamtamokslinių dalykų mokykloje, kaip organizuoti pamokas, kokias priemones taikyti, kad mokiniams būtų įdomu ir naudinga – tai vienas iš svarbiausių uždavinių. Konferencijos metu buvo siekiama skatinti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) naudojimą mokymo(si) procese, užtikrinant kokybišką ir sklandų tarpdisciplininio mokymosi įgyvendinimą, pagrįstą tyrinėjimais/bandymais/eksperimentavimu ir projektine veikla.
Sulaukta 76 dalyvių iš įvairių Lietuvos regionų: Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Šilutės, Šalčininkų, Vilkaviškio, Radviliškio, Biržų, Trakų, Pakruojo, Pagėgių, Jurbarko, Lazdijų, Pasvalio, Rietavo, Utenos, Šakių, Druskininkų, Rokiškio, Kretingos, Mažeikių, Ukmergės, Šiaulių miestų bei rajonų ugdymo įstaigų.
Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė, kuri pasidžiaugė mokytojų noru dalintis naujovėmis, tobulėti, ir pradinių klasių šokėjai bei mažieji dainorėliai.
Konferencijos metu buvo pristatyti pranešimai: ,,Kodėl STEAM veiklos patrauklios ir naudingos?", „Tyrinėjantys vaikai – aktyvūs mokymosi dalyviai", ,,Skaitmeninių įrankių panaudojimas pradinių klasių mokinių ugdymo procese'', ,,Gyvalazdės – klasės augintiniai", „STEAM pirmieji žingsniai", „STEAM – efektyvus ugdymo metodas", „Ir žaisdami mokomės", „STEAM'uko draugai", „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių STEAM taikymo galimybės ir patirtys", „Gamtos pažinimas per fotoaparato objektyvą", „Vaiko kompetencijų ugdymas per patirtį", „Tyrinėjimo džiaugsmai", „Interaktyvūs „IMO" kubai – puiki galimybė mokytis judant", „Kūrybinė vaizduotė – visų išradimų pagrindas", „Visuminio ugdymo patirtys projektinėje veikloje", ,,Erdvinio mąstymo lavinimas pradiniame ugdyme".
Konferencijos pranešėjai dalinosi savo sėkminga patirtimi, idėjomis, mokymo(si) metodais ir būdais. Mokykla kaip mokymo institucija turi mokyti gyventi sparčiai besikeičiančioje realybėje. Mokslo ir technikos vystymasis pažengė tiek toli, kad iš esmės keičiasi visuomeninis gyvenimas ir vienokie ar kitokie pokyčiai tampa nuolatiniu reiškiniu. Buvo pabrėžta, kad mokinių saviraiška geriausiai atsiskleidžia per projektinę, tiriamąją ir kūrybinę veiklas. Mes, mokytojai, šiandien ugdome ypatingus vaikus, kurie gali labai daug, tačiau tik tada, kai jiems įdomu. Vienas iš mokytojo uždavinių prikaustyti mokinių dėmesį, sukelti įspūdį. Todėl mokytojai siekdami populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką stengiasi ugdymą grįsti tyrimais. Buvo pristatytas „eTwinning" projektas „STEAM'uko draugai". Pasidalinta, kokiomis veiklomis sudominami mokiniai, kokius eksperimentus, bandymus jie atlieka. Mokytojai, pasitelkę fotografiją, šviečia visuomenę atkreipdami dėmesį į opias gamtosaugines problemas, ugdo pagarbą ir meilę gamtai bei atsakomybę dėl jos išsaugojimo.
Mokymasis žaidžiant yra svarbi kiekvieno vaiko raidos dalis. Vaikui augant žaislus pakeičia edukaciniai žaidimai, šiuos kompiuteriniai žaidimai ir programėlės. Labai svarbu padėti vaikui suprasti, kad mokymasis vyksta nuolat. Įvairios mokymuisi skirtos mobilios programėlės padeda ne tik geriau planuoti savo laiką, koncentruoti dėmesį, įgyti specifinių įgūdžių, bet ir daro mokymąsi patrauklų bei žaismingą.
Baigiantis konferencijai, ją apibendrinant ir reflektuojant, dalyviai džiaugėsi dalyvavimu joje. Visi jautėsi pasisėmę ir pasidalinę naujomis idėjomis ir mintimis.
Kaip žmogus gimsta iš Meilės, taip Mintis – iš svajonių. Svajokime kartu su savo mokiniais! Kurkime. Tarsi kokie lobių ieškotojai nepaliaudami ieškokime talentingumo, kūrybiškumo lobių. Raskime juos ir būkime laimingi.

Pradinių klasių mokytojos Angelė Laucienė ir Lina Pocienė

Tuesday the 5th - Romuva.