PRIEŠMOKYKLINUKAI ĮGYVENDINO ETWINNING PROJEKTĄ „PER MOKSLO KALNUS"

Paskelbta: Antradienis, 15 birželio 2021

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės PUG -2 vaikai kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge, Erika Steponaitiene, įgyvendino projektą „Per mokslo kalnus". Projektas buvo vykdomas penkias savaites (gegužės 3 – birželio 4 dienomis), bendradarbiavimo platformoje „eTwinning". Projekto partneriais tapo Šiaulių „Gytarių" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės PUG-3 ugdytiniai ir jų priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Ingrida Tuomėnienė.
Projekto tikslas – tyrinėjant, eksperimentuojant, pasitelkus jusles, mąstymą, vaizduotę pažinti vandens būsenas, oro savybes, vaivorykštės spalvas, o taip pat užmegzti draugiškus santykius su partnere mokykla, patobulinti socialumo, komunikavimo, iniciatyvumo kompetencijas. Projekto veiklos apėmė penkias STEAM akronimo raides. Šiaulių „Romuvos" progimnazijos PUG-2 grupės priešmokyklinukai atliko tokias akronimo mokslas (science) veiklas-eksperimentus: „Ledinė žvejyba", „Kur greičiau ištirps ledo kubeliai?", „Tirpsta-netirpsta". Ugdytiniai susipažino su trimis vandens būsenomis: kieta, skysta, dujos. Vaikai per patirtį įsisavino, kad šaldamas vanduo virsta ledu, o kaitinamas vanduo virsta vandens garais. Taip pat eksperimentuodami įsitikino, kad vanduo tirpina kai kurias medžiagas. Ugdytiniai entuziastingai dalyvavo priešmokyklinio ugdymo pedagogės E. Steponaitienės parengtoje Kahoot viktorinoje „Per mokslo kalnus" ir įtvirtino projekto metu įgytas žinias. Mokinukai žaidė projekto partnerės pasiūlytus žaidimus Wordwall.net aplinkoje, mokėsi naudotis QR kodų skaitytuvo programėle ir tokiu būdu pasitikrino įgytas žinias. Technologijų panaudojimas ir internetinių įrankių integravimas ugdymo procese apėmė technologijos (technologies) akronimą. Taip pat Šiaulių „Romuvos" progimnazijos PUG-2 grupės priešmokyklinukai projekto metu priėmė inžinerinius(engineering) iššūkius. Vaikai, bendradarbiaudami komandose, susikonstravo „svarstykles", kurios buvo reikalingos tyrinėti oro savybes. Šio tyrimo metu vaikai sužinojo, kad oras, kaip ir visi kiti kūnai, skysčiai ir dujos turi masę, t.y oras sveria. Patys spalvingiausi ir sukėlę didžiausią malonių emocijų pliūpsnį vaikams – eksperimentai ir projekto veiklos, kurių metu buvo siekiama padėti vaikams suprasti kas yra vaivorykštė, kaip ji susidaro, koks jos spalvų spektras. Šioms projekto veikloms buvo skiriamas raidės A – menai (arts) akronimas. Pati paskutinioji STEAM akronimo raidė – M, tai matematika (mathematics). Priešmokyklinukai stebėjo dienos orus, mokėsi naudotis lauko termometru, lentelėje fiksavo termometro parodymus, analizavo, lygino tarpusavyje rezultatus. Vaikai atliko skaičiavimo užduotis skaičiaus 20 ribose, panaudodami edukacines bitutes Bee-Bot, o taip pat mokėsi programavimo pagrindų.
Bendradarbiavimo projekto „Per mokslo kalnus" galutinis rezultatas – sukurta elektroninė projekto idėjų knygutė Book Creator internetinėje svetainėje. Projekto veiklos buvo vykdomos tiek klasėse, tiek lauko erdvėse. Pasitelkiant STEAM idėjas buvo sudarytos sąlygos vaikams ugdytis problemų sprendimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, tyrinėjimo ir kt. įgūdžius ir gebėjimus.

 https://read.bookcreator.com/UsSLI3oKDHOxRRQtsF7CKRNo28b2/Jv1NxBZsS62dg9-uxDw0EA

Parengė: PU mokytoja Erika Steponaitienė

Friday the 22nd - Romuva.