ĮVYKDYTAS ETWINNING PROJEKTAS ,,STEAM(UKO) DRAUGAI"

Paskelbta: Penktadienis, 18 birželio 2021

Mokslo metų pradžioje prasidėjo naujas eTwinning projektas ,,STEAM(uko) draugai", o pabaigoje jis baigėsi. Projekte dalyvavo daug pradinių klasių mokinių ne tik iš Šiaulių, bet ir iš Telšių, Kaišiadorių, Vilniaus, Rumšiškių, Kėdainių, Tauragės bei kitų Lietuvos miestų ir miestelių.
STEAM ugdymas mokyklose stiprinamas nuo pradinių klasių. Vienas iš perspektyviausių sprendimų – tai patyrimais ir eksperimentais bei bandymais grįstos pamokos, projektinė veikla, neformaliojo ugdymo veiklos. Projekte gimė mažosios pradinukų laboratorijos, kuriose mokiniai, atlikdami tyrinėjimus, eksperimentavo, ieškojo atsakymų į probleminius klausimus.
Projekto tikslas – ugdyti praktinį, eksperimentinį ir probleminį mokymąsi, kritinį mąstymą ir mokymosi bei 21-ajam amžiui būtinus įgūdžius; skatinti komandinį darbą ir tarpdalykinį mokslo žinių ir įgūdžių naudojimą; motyvuoti mokinius mokytis, naudojantis patyriminiu ugdymu.
Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos trečiokai kartu su mokytoja Laura Palivoniene šauniai įsipynė į projekto gretas: noriai eksperimentavo, atliko užduotis, jungėsi su kitais projekto dalyviais į bendras veiklas, sveikino vieni kitus su artėjančiomis šventėmis, atostogomis. Nuotolinėse respublikinėse konferencijose ,,Tyrinėk. Ieškok. Pažink", ,,Aktyviai. Draugiškai. Sveikai" ir kt. mokytoja bei mokiniai dalinosi patyrimine veikla. Išmoko ir panaudojo įvairiose veiklose nebandytas programėles, kūrė virtualias knygas, stebėjo draugus, mokėsi vieni iš kitų, dalyvavo #codeweek'2020 autumn ir #codeweek'2021 spring savaitėse. Taigi mokinai eksperimentuodami rado atsakymus į probleminius klausimus ir gebėjo savo atsakymus argumentuoti; ugdė kūrybiškumo, iniciatyvumo kompetencijas, buvo sustiprintas susidomėjimas gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika.
O smagiausia, kad visi vaikai atlikdami numatytas veiklas sužinojo daug naujo!

Mokytoja Laura Palivonienė

 18

Tuesday the 5th - Romuva.