INFORMATINIS MĄSTYMAS IR PROGRAMAVIMO PAGRINDAI PRADINIAME UGDYME – TAI XXI A. KOMPETENCIJOS, KURIAS TURI LAVINTI KIEKVIENAS MOKINYS

Paskelbta: Trečiadienis, 30 birželio 2021

Informatinis mąstymas ir programavimas tampa vis populiaresnis pradinių klasių mokinių ugdyme. Koduodami mokiniai mokosi kritinio mąstymo, problemų sprendimo, iššūkių priėmimo ir net kūrybiškumo. Programavimo pagrindai ir informatinio mąstymo pagrindiniai komponentai gali padėti mokiniams pereiti nuo „fiksuotų gebėjimų mąstymo" prie „augimo mąstysenos", kada mokiniai mokosi iš patirtų klaidų ir tobulėja, būtent, klysdami. Mokiniai, taikydami probleminį mokymąsi, apverstos klasės metodus, programavimą ir informatinį mąstymą, mokosi spręsti realaus gyvenimo problemas, ugdosi kūrybiškumą, mokosi dirbti tiek savarankiškai, tiek ir komandose. Kaip ekspertai pastebi, programavimas nėra vien tik informatikos, inžinerijos ar matematikos turinio dalis, tai apima keletą susikertančių ugdymo sričių ir kompetencijų, kurios yra reikalingos ateities darbo rinkai.
2021 m. birželio 20-25 dienomis Šiaulių „Romuvos" progimnazijos komanda - pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė, pradinių klasių mokytojos L. Palivonienė, R. Miškūnienė ir technologijų mokytoja A. Venskienė dalyvavo Erasmus+ KA1 projekto ,,Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" mokymuose ,,CODING@SCHOOL. Computational thinking development", kurie vyko Italijoje, Soverato mieste. Juos vedė lektoriai iš Italijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.
Vienas iš mokymų Italijoje tikslų buvo susipažinti su naujais mokymo metodais ir mokymosi būdais, kurie pagerintų mokinių STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijas. Mobilumo metu mokytojos susipažino su Italijos švietimo sistema, lankėsi mokyklose bei darželiuose, stebėjo vasaros mokyklos vakarinę veiklą. Lektorė iš JAV Yavette Shupe vedė mokymus apie informatinio mąstymo ugdymą, inovacijas švietime, supažindino su XXI a. mokymosi įgūdžių kaita, kodavimo svarba įvairaus amžiaus mokiniams, pedagoginiais kodavimo įrankiais ir kylančiais mokomųjų programėlių kūrimo iššūkiais. Projekto dalyvės tobulino žinias ir įgūdžius, dirbdamos su kodavimo programomis, išbandė kodavimo žodyną, susipažino su žaidimų ir animacijų kūrimu, aptarė skaitmeninės transformacijos ir šiuolaikinio mokymo, naudojant technologijas ir integruotą gamtamokslinį turinį (STEAM) svarbą. Mokymuose dalyvavusios kitų šalių ir Lietuvos projekto komanda aptarė Europos švietimo sistemos naujoves ir jų įgyvendinimo galimybes. Bendrų užsiėmimų metu Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos pedagogės turėjo galimybę pasidalinti savo darbine patirtimi bei idėjomis su kolegomis iš Rumunijos, Ispanijos Karalystės, Lenkijos. Komandos narės efektyviai tobulino užsienio kalbos kalbėjimo įgūdžius, IKT, bendradarbiavimo ir profesines kompetencijas.
Projekto ,,Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" mokymų ,,CODING@SCHOOL. Computational thinking development" sklaida planuojama mokytojų metodinėse grupėse. Bus organizuojamas seminaras miesto mokytojams, kurio metu jie susipažins su informatiniu mąstymu, kodavimo mokymui skirtomis programomis bei jų taikymo galimybėmis pradiniame formaliajame ir neformaliajame pradiniame ugdyme.

Straipsnio autorės Laura Palivonienė, Rolanda Miškūnienė, Asta Venskienė, Edita Puzarienė.

Tuesday the 5th - Romuva.