NUO STEM IKI STEAM ŠVIETIMO: NAUJAS MOKYMOSI METODAS

Paskelbta: Pirmadienis, 16 rugpjūčio 2021

Kad neatsiliktų nuo sudėtingos visuomenės ir kuriamų darbo vietų, švietimo aplinka turėtų suteikti mokiniams mokymosi galimybes, integruojant įvairias disciplinas ir tobulinant mokymosi įgūdžius. Mokytojai jaučia, kad jiems trūksta priemonių darbo ir mokymo organizavimui, kad besimokantieji ištikrųjų galėtų naudotis turiniu iš platesnės, daugiadisciplinės perspektyvos.

Siekiant išsamesnio daugiadalykinio mokymo veiklų poreikio ir 21-ojo amžiaus įgūdžių įgijimo, supažindinant su STEAM švietimu, liepos 19 – 23 dienomis Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokytojos M. Gaurilčikienė, O Juršė, V. Akramienė ir J. Ostrauskienė dalyvavo mokymuose pagal „Erasmus+" KA1 projektą „Inovatyvių mokymo metodų mobilinimas Steam ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui", kurie vyko Ispanijoje, Barselonos mieste.

Vienas iš mokymų Ispanijoje tikslų buvo sužinoti, kaip įtraukti mokinius į naudingą bei skatinančią mokymo(si) veiklą, kurioje gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika (pagrindiniai STEAM švietimo komponentai) susieti su menais plačiąja prasme. Per STEAM mokiniai gali tyrinėti ir įžvelgti ryšius tarp mokykloje dėstomų dalykų ir realaus gyvenimo, taip pat turi daugiau galimybių tarpdisciplininiam dialogui ir problemų sprendimui.

Mokymuose dalyvavusios įvairių šalių komandos aptarė Europos švietimo sistemos naujoves, bei jų įgyvendinimo galimybes. Bendrų užsiėmimų metu turėjome galimybę pasidalinti darbine patirtimi ir idėjomis su kolegomis iš Lenkijos, Slovakijos. Šio kurso metu įgijome praktinių žinių apie tai, kas iš tikrųjų yra STEAM, kuo jis skiriasi nuo STEM ir kaip galėtų jų pačių mokymosi aplinka būti efektyviai įtraukta į STEAM veiklą, atlikome STEAM stiliumi parengtas užduotis, sukūrėme ir patobulinome savo darbo strategijas ir veiklas, skirtas įtraukti STEAM mokymą į darbą klasėje.

Projekto „Inovatyvių mokymo metodų mobilinimas Steam ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" sklaida planuojama mokytojų metodinėse grupėse. Bus organizuojamas seminaras miesto mokytojams, kurio metu atpažins pagrindines STEM ir STEAM savybes, sužinos kaip sujungti skirtingus mokomuosius dalykus pasinaudojant STEAM bei siejant realų gyvenimą ir konkrečią patirtį.

Monika Gaurilčinkienė, Odeta Juršė, Valerija Akramienė

Tuesday the 5th - Romuva.