SEMINARAS ŠALIES PADAGOGAMS: „INOVATYVIŲ PLATFORMŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS ŠIUOLAIKINĖJE MOKYKLOJE".

Paskelbta: Antradienis, 09 lapkričio 2021

Lapkričio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras šalies pedagogams organizavo 6 val. trukmės nuotolinį ilgalaikės programos „Skaitmeniniai įrankiai ir aplinkos šiuolaikiniam ugdymui/si" seminarą. Seminaras parengtas atsižvelgiant į šių dienų aktualijas – IKT, mobiliųjų įrankių, interaktyvių aplinkų bei internetinių platformų panaudojimas pamokose.
Vienas iš seminaro tikslų – atlikti gerosios patirties sklaidą vykdant Erasmus+K1 projektą „Įgalintas ir inovatyvus valdymas: nuo vieno žmogaus iki visos mokyklos požiūrio kaitos", po nuotolinių mokymų „School Leadership and Educational Innovation", kuriuos vedė lektorius iš Ispanijos Alessandro Gariano. Šia programa siekiama suteikti mokytojams naujų žinių bei gebėjimų taikyti inovatyvius mokymo(-si) metodus ir priemones, paremtas informacinių bei komunikacinių technologijų panaudojimu kasdieniniame ugdymo procese. Gilinamos jų žinios ir gebėjimai nustatyti inovatyvių IKT paremtų metodų naudojimo ugdymo procese poreikį, integruoti juos į ugdymo turinį, planuoti pamokas ir savarankišką mokinių darbą. Pagrindinis programos tikslas - plėtoti bei gilinti mokytojų profesines, bendrąsias kompetencijas, kurios įgalintų juos naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis paremtas priemones, tobulinant pamokų turinį ir formas. Programos uždaviniai: Aptarti internetinių platformų panaudojimo galimybes ugdymo procese, suteikti pedagogams žinių apie internetines platformas, tobulinti pedagogų praktinius įgūdžius taikant patrauklias mokymo(-si) priemones ir įrankius.
XXI a. informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau daro įtaką visam ugdymo procesui. Jos tampa itin svarbios sinchroninėje ir asinchroninėje mokymo(-si) aplinkose, leidžiančios didinti ugdymo efektyvumą, padedančios kuriant naują mokymos(-si) erdvę, kurioje galima taikyti inovatyvius ir aktyvius mokymo metodus, mokyti dirbti savarankiškai, porose ar grupėse, vertinti/įsivertinti daromą ugdymo(-si) pažangą.
Atsižvelgiant į šiuolaikines ugdymo(-si) proceso organizavimo galimybes šiandieniniam mokytojui tenka priimti naujus iššūkius – tobulinti ne tik asmenines ir dalykines kompetencijas, bet ir tobulinti kompetencijas, kuomet reikia taikyti informacines ir komunikacines technologijas ugdymo procese siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios, novatoriškos mokymo ir mokymosi proceso kaitos.
Nuotolinio seminaro dalyviai iš Vilniaus, Plungės, Mažeikių, Kelmės, Prenų, Alytaus, Pagėgių bei Šiaulių švietimo įstaigų turėjo puikią galimybę patobulinti jau turimas ir įgyti naujas kompetencijas, susipažinti ir išmokti dirbti su įvairiomis internetinėmis platformomis bei įrankiais ugdymo(-si) turiniui kurti, mokymos(-si) veiklai organizuoti.
Seminarą vedė lektorės: Monika Gaurilčikienė, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė ir Indrė Gailienė, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos anglų kalbos mokytoja.
Straipsnio autorės Šiaulių „Romuvos" progimnazijos anglų kalbos mokytojos I.Galienė ir M. Gaurilčikienė

Tuesday the 5th - Romuva.