SKAITYMO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJOS ŪGTIS INTEGRUOJANT INFORMACINES TECHNOLOGIJAS

Paskelbta: Penktadienis, 12 lapkričio 2021

Skaitmeninis raštingumas – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, kuris apima gebėjimą patikimai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos, keliant skaitymo raštingumą, bendraujant ir sprendžiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse. Skaitmeniškai raštingas žmogus geba informacijos ieškoti, ją įvertinti, rūšiuoti, valdyti ir savarankiškai kurti skaitmeninį turinį bei panaudoti jį siekiant asmeninių ar profesinių tikslų. Tai būtina tiek šiuolaikiniam mokytojui, tiek šiuolaikiniam mokiniui.
Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos Laura Palivonienė, Žaneta Mickevičienė ir Rasa Navickienė bei anglų kalbos mokytoja Jovita Rubienė, dalyvavo Erasmus+ KA1 projekto ,,Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" mokymuose ,,Hands-on CLIL: Digital Storytelling through Multiple Intelligences", kurie vyko Graikijoje, Atėnų mieste. Mokymuose dalyvavo pedagogai iš Lietuvos, Švedijos, Ispanijos ir Vokietijos. Projekto dalyviai aptarė Europos švietimo sistemos naujoves ir jų įgyvendinimo galimybes. Bendrų užsiėmimų metu Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos pedagogės turėjo galimybę pasidalinti savo darbine patirtimi bei idėjomis su kolegomis. Komandos narės efektyviai tobulino užsienio kalbos kalbėjimo įgūdžius, IKT, bendradarbiavimo ir profesines kompetencijas.
Vienas iš mokymų tikslų buvo susipažinti su naujais mokymo metodais ir mokymosi būdais, kurie pagerintų mokinių kalbinių gebėjimų, užsienio kalbos bei skaitymo raštingumo kompetencijas per integruotas STEAM veiklas.
STEAM bei skaitmeninio raštingumo dermė persipina bei sujungia istorijų pasakojimo meną su skaitmeninių aplikacijų, įskaitant tekstą, paveikslėlius, įrašytą garso pasakojimą, muziką ir vaizdo įrašus, mišiniu. Šie daugialypės terpės elementai įveiklinami naudojant įvairias IT technologijas (kompiuterius, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir kt.), siekiant kelti skaitymo raštingumą integruojant STEAM veiklas, pasakojant bei kuriant istorijas.
Skaitmeninis pasakojimų kūrimas gali būti galinga mokymo priemonė bet kokio amžiaus mokiniams. Kaip teigė mokymų lektorius, dr. Petros Georgiakakis, kuris veda paskaitas bei STEAM mokymus Graikijos Nikosijos ir Tesalio universitetuose, kurdami pasakojimus mokiniai įgalina savo kalbinius gebėjimus, lavina skaitymo raštingumą. Visi mokymuose naudoti IT įrankiai skatina mokinius išnaudoti savo kūrybinius gabumus. Mokiniai pradeda tyrinėti, kurti, pasakoti ir pristatyti savo istorijas, išmokti naudotis įrankiais. Tai didina analizavimo procesus, sintezuojant įvairią informaciją ir nuomones. Be to, mokiniai, kurdami skaitmenines istorijas, lavina bendravimo įgūdžius, mokosi sisteminti savo idėjas, užduoti klausimus, reikšti nuomonę, kurti naratyvus. Mokiniai, turintys galimybę pasidalinti savo darbais su bendraamžiais, taip pat gali įgyti vertingos patirties, išsakydami savo nuomonę apie savo ir kitų mokinių darbus, tai skatina kritinio mąstymo augimą per integracines veiklas. Skaitmeninių istorijų kūrimo procesas skatina emocinio intelekto, bendradarbiavimo ir socialinės kompetencijos ūgtį.
Dr. Petros Georgiakakis Erasmus + mokymuose pristatė daugybę kompiuterinių aplikacijų, kurios skatina kalbų mokymosi interaktyvumą ir gali būti taikomos S.T.R.E.A.M. (SCIENCE, TECHNOLOGY, READING, EDUCATION, ART, MATHEMATICS) procese.
Projekto ,,Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" mokymų ,,Hands-on CLIL: Digital Storytelling through Multiple Intelligences" sklaida planuojama mokytojų metodinėse grupėse. Bus organizuojamas seminaras miesto mokytojams, kurio metu jie susipažins su skaitymo raštingumo didinimo, kalbos lavinimo per STEAM ugdymo procesą mokymui skirtomis programomis bei jų taikymo galimybėmis formaliajame ir neformaliajame ugdyme.

Tuesday the 5th - Romuva.