SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS – MOKYMUISI, DARBUI IR AKTYVIAM DALYVAVIMUI VISUOMENĖJE

Paskelbta: Ketvirtadienis, 06 sausio 2022

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras šalies pedagogams organizavo ilgalaikės programos „STEAM įgūdžių ugdymas/is: gamtamokslinis raštingumas, sumanioji inžinerija ir informatinis mąstymas" seminarą ,,Informatinis mąstymas ir programavimo pagrindai" Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos bendruomenei.
Šiame seminare buvo pristatyti įvairūs pamokų scenarijai: inovatyvių metodų panaudojimas, kodavimo ir programavimo galimybės organizuojant STEAM veiklas bei skaitymo raštingumo auginimo įrankiai.
Seminaro tikslas - supažindinti pedagogus su informatinio mąstymo samprata bei programavimo pasirinkimo galimybėmis integruotose STEAM pamokose taikant IT aplikacijas.
Seminaro metu lektorės Laura Palivonienė ir Rolanda Miškūnienė aptarė ir paragino pedagogus išbandyti skaitmeninius įrankius, kurie gali būti panaudojami organizuojant integruotas ir įtraukias STEAM veiklas, skatinančias bendravimą, skaitymą, rašymą, inžinerinį mąstymą. Dalyviai buvo supažindinti su tarptautinės ERASMUS+ programos KA101 projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas Steam ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui/Innovative teaching methods for developing Steam and reading literacy competencies" Italijoje vykusių kursų ,,CODING@SCHOOL. Computational thinking development" gerąja patirtimi integruojant IRT ir IKT. Pasidalinta lektorės iš JAV Yavette Shupe mokymuose gauta patirtimi apie informatinio mąstymo ugdymą, inovacijas švietime, supažindino su XXI a. mokymosi įgūdžių kaita, kodavimo svarba įvairaus amžiaus mokiniams, pedagoginiais kodavimo įrankiais ir kylančiais mokomųjų aplikacijų kūrimo iššūkiais.
Lektorės Laura Palivonienė ir Rolanda Miškūnienė pristatė kolegoms kodavimo bei šifravimo programas: PixelArt, pixilart.com, Code.org ir Scratch bei ScrachJR ir mąstymo žemėlapių programas Mimind.com, mindmaps.app bei pasakojimų kūrymo programą –Toontastic.
Seminaras vyko kontaktiniu būdu, todėl pedagogai turėjo puikią galimybę patobulinti jau turimas ir įgyti naujas skaitmeninio raštingumo kompetencijas, susipažinti su kodavimo pradmenimis bei šifravimo galimybėmis, inžineriniu projektavimu, minčių žemėlapių, pasakojimų kūrimu. Smagu, kad seminaro pabaigoje, daugelis pedagogų jau žinojo kur panaudos ir įtvirtins įgytus įgūdžius bei kaip juos integruos savo organizuojamose veiklose.

Pradinio ugdymo pedagogė Laura Palivonienė
Nuotraukos: Lauros Palivonienės

Saturday the 29th - Romuva.