Respublikinė užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) metodinė – praktinė mokytojų ir mokinių konferencija „SĖKMINGA UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO(SI) PATIRTIS ĮGYVENDINANT PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ“

Paskelbta: Penktadienis, 27 kovo 2015

Kovo 25 d. progimnazijoje vykusioje respublikinėje konferencijoje dalyvavo 60 mokytojų ir 30 mokinių iš Jurbarko, Biržų, Mažeikių, Pakruojo, Naujosios Akmenės, Radviliškio, Joniškio ir Šiaulių pradinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų. Konferencija skatino užsienio kalbų mokymo ir mokymosi gerosios patirties idėjų sklaidą,  aktyvino pradinio ir pagrindinio ugdymo programas įgyvendinančių Lietuvos mokyklų  bendradarbiavimą, mokytojų ir mokinių kūrybiškumą mokant ir mokantis užsienio kalbų. Mokytojai ir mokiniai pasidalino kūrybinėmis idėjomis, jų įgyvendinimo sėkminga patirtimi, pristatė vykusias sėkmės pamokas, projektus, renginius ir kitą veiklą, kurioje atsiskleidė užsienio kalbų mokymą(si) motyvuojančių metodų dermė, plėtojo socialinę kompetenciją, lavino viešo kalbėjimo gebėjimus, bendraudami ir bendradarbiaudami netradicinėje aplinkoje.  

Wednesday the 20th - Romuva.