,,ROMUVOS“ PROGIMNAZIJA DALYVAVO LIETUVOS PROGIMNAZIJŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIME

Paskelbta: Sekmadienis, 29 kovo 2015

Kovo 25 dieną Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko Lietuvos progimnazijų asociacijos suvažiavimas. Jame dalyvavo ir naujausiomis švietimo naujienomis pasidalino ŠMM ministras prof. Dr. Dainius Pavalkis, viceministrė Genoveita Krasauskienė, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, ŠMM pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Dr. Loreta Žadeikaitė. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas Dr. Pranas Gudynas perskaitė naudingą pranešimą apie mokinių pasiekimų gerinimą.
Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijai atstovavo direktorė Stanislava Prazauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė. Suvažiavime buvo pasidalinta ugdymo proceso organizavimo įžvalgomis.
Šv. Velykų mokinių atostogų metu progimnazijos pedagogai bus supažindinti su švietimo aktualijomis, 2015-2016 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų projektu.  

Wednesday the 20th - Romuva.