Darbo užmokestis

Atnaujinta: Antradienis, 09 balandžio 2019

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2018 m.
I ketvirtis
2018 m.
II ketvirtis
2018 m.
III ketvirtis
2018 m.
IV ketvirtis
2018 metų
Direktorius 1 1635 1643 1638 1635 1638
Pavaduotojas 2 733 948  1173 1173 1007
Skyriaus vedėjas 3 856 871  982 982 923
Mokytojas 62 707 693  715 716 708
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas
4 - - 517 554 536
Specialistas 24 482 502  548 548 520
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas (MMA)
11 347 362 400 400 377

 

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2018 m.
I ketvirtis
Direktorius 1 2374
Pavaduotojas 2 1732
Skyriaus vedėjas 3 1338
Mokytojas 62 975
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas
4 821
Specialistas 24 801
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas (MMA)
10 507

Friday the 19th - Romuva.