Darbo užmokestis

Atnaujinta: Trečiadienis, 09 spalio 2019

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės
pavadinimas
2018 metų
Direktorius 1638
Pavaduotojas 1007
Skyriaus vedėjas 923
Mokytojas 708
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas
536
Specialistas 520
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas (MMA)
377

 

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2019 m.
I ketvirtis
2019 m.
II ketvirtis
2019m.
III ketvirtis
Direktorius 1 2374 2839 2815
Pavaduotojas 2 1732 1836 1904
Skyriaus vedėjas 3 1338 1408 1456
Mokytojas 62 975 996 1095
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas
4 821 804 769
Specialistas 25 801 709 742
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas (MMA)
10 507 532 547

Tuesday the 12th - Romuva.