Darbo užmokestis

Atnaujinta: Antradienis, 10 liepos 2018

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2017 m.
I ketvirtis
2017 m.
II ketvirtis
2017 m.
III ketvirtis
2017 m.
IV ketvirtis
2017 metų
Direktorius 1 1559 1621 1610 1527 1579,25
Pavaduotojas 2 920 931 932 935 929,5
Skyriaus vedėjas 2 706 732 707 707 713
Mokytojas 61 680 688 696 710 693,5
Specialistas 9 517 552 623 535 556,75
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas
14 380 380 380 380 380

 

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2018 m.
I ketvirtis
2018 m.
II ketvirtis
Direktorius 1 1635 1643
Pavaduotojas 2 733 948
Skyriaus vedėjas 3 856 871
Mokytojas 59 707 693
Specialistas 13 482 502
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas
11 347 362

Saturday the 22nd - Romuva.