Darbo užmokestis

Atnaujinta: Pirmadienis, 11 spalio 2021

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo" ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse".

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos, premijos, mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą) eurais, neatskaičius mokesčių.

Informacija apie darbo užmokestį pateikta pagal Šiaulių miesto savivaldybės centralizuotos buhalterijos padalinio ataskaitas.

 

 Darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, pareigybių pavadinimai
Darbuotojų
skaičius
2021 m.
I ketvirtis
Direktorius 1  3582.48
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  2389.50
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1  1425.17
Skyriaus vedėjas 3  1735.55
Mokytojas 59  1291.62
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
4  986.96
Specialistai 13  947.04
Kvalifikuoti darbuotojai 9  788.03
Darbininkai (valytojas, kiemsargis) 11  619.08

 

2021 m. II ketvirtis (siųsti) 
2021 m. III ketvirtis (siųsti)

 

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2020
vidurkis
Direktorius 1 2460
Pavaduotojas 2 1968
Skyriaus vedėjas 3 1507
Mokytojas 60 1154
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas
4 897
Specialistas 22 885
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas (MMA)
11 558

Wednesday the 20th - Romuva.