Informacija apie paramą

Atnaujinta: Antradienis, 30 kovo 2021

Mieli progimnazijos bendruomenės nariai,

džiaugiamės ir didžiuojamės turėdami vieningą, aktyvią, progimnazijos gerove besirūpinančią bendruomenę. Dėkojame už Jūsų kasmet skiriamą paramą mokyklai, kuri suteikia galimybę kurti saugią, modernią mokymosi aplinką, atnaujinti mokymo priemones bei įrangą, organizuoti įvairius renginius, skatinti bei motyvuoti mokinius.
2020m. Šiaulių „Romuvos" progimnazija iš 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos gavo 4353,15 eurų. Progimnazijos taryba 2020 m. lapkričio 23 d. pritarė direktorės Stanislavos Prazauskienės teiktai gyventojų pajamų mokesčio (GPM) panaudojimo 2020m. ataskaitai ir paramos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatai.
Nuoširdžiai kviečiame ir šiemet – 2021m. – mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus progimnazijos gerovei skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį „Romuvos" progimnazijai. Nuo 2020m. sausio 1 d., pasikeitus LR paramos ir labdaros įstatymui, galite paramos gavėjams skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio.
Tai galima padaryti šiais būdais:
1. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą) formą FR0512 (4 versiją) gali užpildyti ir ją deklaruoti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje adresu http://deklaravimas.vmi.lt
Pildymo instrukcija: https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9625568/vmi-200417-gpm-instrukcija-spalv.pdf/3f7f3cb6-4d4f-4d08-a135-a2c5c5680c4b
Šiaulių „Romuvos" progimnazijos identifikacinis numeris – kodas: 300137692.
2. Jei nesinaudojate elektroninės bankininkystės paslaugomis, galite nuvykti į Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir su VMI darbuotojo pagalba pateikti formą FR0512(4).
3. Užpildžius popierinį prašymą (siunčiama paštu adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai) ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui).
Primename, kad paramos formos teikiamos iki gegužės 1 dienos.
Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai bei skaidriai ir tikimės Jūsų supratimo, kad pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis turtinant progimnazijos materialinę bazę, gerinant ugdymo proceso kokybę, modernizuojant mokymosi aplinką, skirtą mokinių ugdymui. Mes kartu galime įgyvendinti dar daugiau naujų idėjų! Ačiū Jums už supratingumą ir bendradarbiavimą!

Pagarbiai
direktorė Stanislava Prazauskienė

Saturday the 29th - Romuva.