Informacija apie paramą

Atnaujinta: Antradienis, 03 gegužės 2022

Mieli progimnazijos bendruomenės nariai!

Dėkojame visiems mokyklos gerove besirūpinantiems bendruomenės nariams už Šiaulių „Romuvos" progimnazijai 2021 metais iš 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos skirtus 4564,98 eurų. Progimnazijos taryba 2022 m. sausio 27 d. pritarė direktorės Stanislavos Prazauskienės teiktai gyventojų pajamų mokesčio (GPM) panaudojimo 2021 m. ataskaitai ir paramos lėšų naudojimo 2022 m. sąmatai. Gautos lėšos panaudotos progimnazijos kompiuterinei bazei atnaujinti, garso aparatūrai, interaktyvioms grindims ir kitoms mokymosi priemonėms įsigyti.
Šiemet planuojame atnaujinti mokinių poilsiui skirtus minkštasuolius progimnazijos koridoriuose, įrengti ugdytiniams geros savijautos centrą. Todėl nuoširdžiai kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus mūsų mokyklos edukacinės aplinkos turtinimui ir atnaujinimui skirti gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc. dalį „Romuvos" progimnazijai. Patikiname, kad gautos lėšos bus panaudotos tikslingai ir skaidriai, kuriant modernią, estetišką, saugią aplinką mokiniams. Mus visus vienija vienas tikslas – saugūs ir laimingi mokiniai savo mokykloje.

DUOMENYS, REIKALINGI FR0512 FORMOS PILDYMUI:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 300137692
Paramos gavėjo pavadinimas: Šiaulių „Romuvos" progimnazija

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 4 d. per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas>Pildyti formą. Prašymą skirti paramą gyventojai gali rasti dažniausiai pildomų formų sąraše.
Detali instrukcija, kaip pateikti prašymą skirti paramą, skelbiama VMI svetainėje.

Dėkoju už bendrystę.

Pagarbiai direktorė Stanislava Prazauskienė

Saturday the 2nd - Romuva.