Straipsniai

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ STAŽUOTĖ „ROMUVOS" PROGIMNAZIJOJE

Paskelbta: Trečiadienis, 27 kovo 2019

Kovo 26 dieną mūsų progimnazijoje vyko Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų stažuotė tema „Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas bendraujant mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams ir kitiems kuriant saugią ugdymosi aplinką ". Direktorė Stanislava Prazauskienė pristatydama mūsų progimnazijos veiklą supažindino svečius su besimokančios organizacijos plėtros modeliu, kuris taikomas mūsų ugdymo įstaigoje ir progimnazijos veiklos prioritetais. Kaip ir kokios šiuolaikinės technologijos taikomos pagrindiniame ugdyme stažuotės dalyviai pamatė stebėdami integruotos informacinių technologijų ir istorijos pamokos fragmentą. Vėliau svečiai pamatė šiuolaikinių technologijų taikymą pradiniame ugdyme, darnų pradinių klasių mokytojo ir specialiojo pedagogo bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti pamokos mokymosi uždavinį. Progimnazijos edukacinės ir poilsio erdvės buvo aplankytos pertraukos metu. Svečiai stebėjosi, kad per pertrauką organizuojamos įvairios mokiniams įdomios ir naudingos veiklos: muzikavimas, linijiniai šokiai, šaškių turnyrai. Paskui priešmokyklinio ugdymo grupėje stažuotės dalyviai stebėjo vaikų STEAM veiklas. Savo stažuotės patyriminės veiklos refleksiją Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai atliko išmaniai pasitelkdami Robolel Smart Class įrangą. Buvo prieita bendros išvados, kad tokie susitikimai yra naudingi, o gauta patirtis vertinga ir bus pritaikyta savose švietimo įstaigose. Stažuotės laikas prabėgo nepastebimai, norėjosi apie daug ką dar pasikalbėti, sužinoti. Progimnazijos direktorė atsisveikindama su kolegomis iš Žemaitijos padovanojo kiekvienam po progimnazijos leidinį „Sėkmės skrydis", kuris suteiks galimybę dar geriau susipažinti su mūsų mokyklos veikla.

Saturday the 2nd - Romuva.