Straipsniai

SKAITMENINIŲ ĮRANKIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS INTEGRUOTOSE STEAM VEIKLOSE

Paskelbta: Ketvirtadienis, 13 birželio 2019

Šiuolaikinė karta labiau mėgsta mokytis veikdami nė klausydami ar skaitydami, todėl STEAM ugdymo veiklos, kaip ir technologijos, tapo neatsiejama šiuolaikinio mokymosi proceso dalis. STEAM ugdymo ir technologijų sintezė sudaro sąlygas ugdyti motyvuotą, besidomintį naujovėmis mokinį. Reaguodamos į kasdien besikeičiančius informacinės visuomenės pokyčius informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė, pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė ir anglų kalbos mokytoja Žana Bareikienė supažindino pedagogų bendruomenę su naujausiomis informacinių technologijų tendencijomis ir galimybėmis panaudoti skaitmeninius įrankius integruotose STEAM veiklose.
Seminare dėmesys buvo telkiamas į skaitmeninių mobiliųjų įrenginių pedagoginį naudojimą mokyklose. Mokymų metu buvo aptartos programos, apimančios skirtingą turinį ir veiklą, skatinančią mokymąsi, bendravimą ir savęs vertinimą, grįžtamąjį ryšį (bendradarbiaujantis rašymas, skaitmeninė fotografija, vaizdo įrašai, garso naudojimas, pateikimo programos, įvertinimas, vertinimas, žaidimų paieška ir kt.).
Mokytojai susipažino su Storyo.com, PicPac, WhatsApp, EdShelf.com skaitmeniniais įrankiais ir įgijo praktinių darbo įgūdžių juos panaudojant ugdymo procese. Seminaro dalyviai bendradarbiavo nagrinėdami ir įsisavindami pasirinktų programų galimybes, reflektavo pasitelkdami „Apskrito salo" diskusijų metodą.

Mokytoja L. Palivonienė

Saturday the 2nd - Romuva.