Lankomumo tvarkos aprašas

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 12 rugsėjo 2019

Mokinių lankomumo tvarkos aprašas (rengiamas) progimnazijoje nustato atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą. Lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo ir administracijos bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus mokykloje.

Monday the 23rd - Romuva.