Psichologinė pagalba

Atnaujinta: Trečiadienis, 08 rugsėjo 2021

 

Psichologinės pagalbos paskirtis – padėti žmogui rasti dabartinių asmeninių problemų sprendimus, sužadinti viltį; padėti suprasti, kad jis yra tas, kuris turi veikti, spręsti, keistis, tapti.

 

Psichologo asistentė - Arūnė Žigunytė (325 kab.)
El. paštas: - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

  • mokinys savarankiškai (vaikas iki 16 metų konsultuojamas tik gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu arba e. sutikimą);
  • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • mokytojai (švietimo pagalbos specialistai ir kiti su mokinio ugdymu susiję asmenys), gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą (kitu atveju dėl mokinio turimų sunkumų gali būti konsultuojamas pats besikreipiantis asmuo, jam suteikiamos rekomendacijos);
  • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

 

Informacija apie pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą pagalbą laikoma konfidencialia. Teisės aktų numatyta tvarka ji gali būti teikiama švietimo pagalbos specialistams ir (ar) kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu (nepažeidžiant psichologo profesinės etikos reikalavimų).

 

Mokyklos psichologo pagalbos sritys:

  • įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
  • konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
  • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija. 

 

Mokyklos psichologas skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija.

 

tu ne vienas

Saturday the 23rd - Romuva.