Socialinė pagalba

Atnaujinta: Pirmadienis, 27 rugsėjo 2021

 

Irena Abromavičienė

218 kab.

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Diana Norkaitienė

226 kab.

El. p.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Socialinis pedagogas:

 • Rengia socialinio darbo progimnazijoje programą ir siekia tenkinti ugdytinių socialinius poreikius, spręsti elgesio, bendravimo problemas ,užkirsti kelią smurtui prieš vaikus.
 • Sistemina , schematizuoja, grupuoja informaciją apie socialiai remtinas šeimas, našlaičius, globojamus, rizikos grupės, mokyklos nelankančius vaikus, rūpinasi jų gyvenimo sąlygomis, sprendžia ugdymosi problemas.
 • Rūpinasi , kad socialiai remtinų šeimų vaikai gautų visą progimnazijoje teikiamą paramą (nemokamą maitinimą, labdarą ir kt.).
 • Bendradarbiauja su progimnazijos pedagogais ir tėvais, konsultuoja juos dėl korekcinio darbo, analizuoja konfliktines situacijas mokykloje ar šeimose, operatyviai aiškinasi progimnazijos nelankymo priežastis ir aptaria su tuo susijusias problemas.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.
 • Bendradarbiauja su policijos, sveikatos priežiūros ir vaiko teisių apsaugos darbuotojais.

 

Pagalbos teikimo būdai

 

 • Individualus darbas – sprendžiant mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus; parama krizių metu, socialinių ir pedagoginių mokinio problemų sprendimas.
 • Darbas su grupe – gyvenimo įgūdžių ugdymas, pagalba sprendžiant problemas, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendradarbiavimo skatinimas; ugdymo dalyvių tarpusavio santykių reguliavimas ir kita.
 • Darbas mokyklos bendruomenėje – saugios mokymosi ir ugdymosi aplinkos kūrimas ir palaikymas, išteklių telkimas ir kt.

 

Prevencinė veikla

 

Fizinis ir psichologinis smurtas prieš vaikus ir tarp vaikų – pastarojo meto problema. Smurtiniai atvejai, susiję su vaikų dalyvavimu smurtiniuose veiksmuose, yra tapę kasdienybe. Progimnazija, siekdama užkirsti kelią smurtui, imasi aktyvių priemonių šiai problemai spręsti.

Progimnazijoje yra sudaryta Vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – spręsti prevencinio darbo klausimus, vykdant teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevencinius klausimus bei organizuojant pagalbos mokiniui, mokytojui ir tėvams teikimą.

Vyksta klasių valandėlės prevencine tematika, pasitelkiant policijos darbuotojus.

Organizuojama įvairi prevencinė veikla:

 • Spalis – minima pasaulinė psichikos sveikatos diena. Vedamos klasių valandos, kurių metu mokiniai įsigilina į psichikos sveikatos problemas.
 • Lapkritis - prevencinės veiklos mėnuo. Progimnazijoje suaktyvinama prevencinė veikla, organizuojami įvairūs renginiai: akcijos ir žaidimai pertraukų metu, popietės, diskusijos, konkursai, varžybos ir kt.
 • Kovo mėnesį progimnazijos bendruomenė dalyvauja "Vaikų linijos" inicijuojamoje akcijoje "Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ„.

Bibliotekoje yra įrengtas „Nusikalstamumo prevencijos" skyrius.

Progimnazijoje veikia „Patyčių dėžutė" https://patyciudezute.romuvospm.lt – platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje.

Nors, atrodo, kad prevencinės veiklos progimnazijoje yra pakankamai, tačiau smurtinių atvejų vis tiek pasitaiko. Todėl visi progimnazijos bendruomenės nariai yra kviečiami padėti išsiaiškinti nusikalstamumo ir smurtavimo atvejus. Nukentėję arba pastebėję smurtautojus prašome kreiptis į socialines pedagoges 218 kab. ar 226 kab., skambinti telefonu 55 28 98, rašyti elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

Rekomendacijos, metodiniai patarimai

 

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

 https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/patycios/Atmintin%C4%97-patycios.pdf

Patyčių atpažinimo testas

 http://uzsaugialietuva.lt/testas

Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos

 https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/REAGAVIMO%20%C4%AF_%20PATY%C4%8CIAS%20MOKYKLOJE%20_rekomendacijos_(VAIK%C5%B2%20LINIJA).pdf

Kaip išgyvendinti patyčias (PDF)

 https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/patycioms-ne-20.pdf

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programai įgyvendinti

 https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/ALKOHOLIO_TABAKO_IR_KITU_SCREEN.pdf

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas rekomenduoja šias svetaines mokiniams ir tėvams:

 www.kaveikiavaikai.lt

www.nerukysiu.lt

 


 

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-76 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (siųsti)

Apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo (siųsti)

Padėk draugui mesti rūkyti(siųsti) 

Socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“ informacinė medžiaga(skaityti). Daugiau informacijos rasite čia (skaityti)

Ką daryti dingus vaikui ? Visoje Europos Sąjungoje veikiantis nemokamas pagalbos telefonas, skirtas dingusių vaikų artimiesiems: www.116000.lt Daugiau informacijos rasite šiame leidinyje (siųsti)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento parengta informacija tėvams apie Ankstyvosios Intervencijos programą (skaityti)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento leidinys „Sužinok daugiau apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas ir ne tik" galima rasti šio departamento tinklapyje adresu ( https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/FINAL%20NTAKD%20brosiura%20web.pdf )

Saturday the 23rd - Romuva.