Vadovų darbotvarkės

Atnaujinta: Penktadienis, 25 birželio 2021

Administracijos posėdžių planas 2020-2021 m.m. II pusmečiui (siųsti)

 

DIREKTORĖS STANISLAVOS PRAZAUSKIENĖS 2021 METŲ ATOSTOGŲ GRAFIKAS

Direktorės atostogų laikas  Direktorę pavaduojančiojo pareigos,
vardas ir pavardė 
BIRŽELIO MĖN.
2021 m. birželio 28–30 dienomis Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė
birželio 28–30 dienomis
LIEPOS MĖN.
2021 m. liepos 1–31 dienomis Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė
liepos 1–5 dienomis

Bibliotekos vedėja Ala Norvilienė
liepos 6–25 dienomis

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irma Rimkevičienė
liepos 26–31 dienomis

 

Saturday the 31st - Romuva.