SĖKMINGAS UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS(IS) GEROJE MOKYKLOJE: KŪRYBIŠKUMAS IR INOVACIJOS

Paskelbta: Trečiadienis, 19 vasario 2020

Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje įvyko jau VII-oji, tradicine tapusi užsienio (anglų, rusų ir vokiečių) kalbų mokytojų metodinė – praktinė konferencija, sulaukusi pranešėjų ir dalyvių iš visos Lietuvos. Užsienio kalbų mokymo bei mokymosi taikant šiuolaikines technologijas gerosios patirties idėjų sklaida susidomėjo gausus būrys pedagogų: Šiaulių gimnazijų ir progimnazijų mokytojai, mokytojai iš Akmenės ir Raseinių, Pagėgių, Jurbarko, Palangos, Radviliškio ir Šilutės rajonų. Konferenciją nuotaikinga daina pradėjo muzikos mokytojos Sigutės Laugalės mokiniai. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė, taip pat ji pasidžiaugė neblėstančiu respublikos mokytojų dėmesiu šiai kasmetinei konferencijai.
Pirmoje konferencijos dalyje perskaityti pranešimai atskleidė, kad dauguma sėkmingai dirbančių užsienio kalbos mokytojų eina inovacijų ir kūrybiško mokymo keliu. Anglų kalbos mokytoja Inga Aleksejevienė iš Klaipėdos „Verdenės" progimnazijos kalbėjo apie tradicinių ir netradicinių metodų dermę, pateikė daug praktinės veiklos pavyzdžių. Apie pamokas netradicinėje aplinkoje papasakojo mokytoja Vitalija Šetkienė iš Šilutės raj. Vainuto gimnazijos. Daug dėmesio sulaukė projektinė veikla: Živilė Leinartienė ir Vilija Klimavičienė Šiaulių „Juventos" progimnazija atsakė į klausimus ką reiškia būti bite ir ką pasakytų baltas, Vilma Matuzevičienė ir Jūratė Valionienė Šiaulių Dainų progimnazija pabrėžė projektinės veiklos svarbą pažinimui ir kūrybai. Pranešėjai kalbėjo apie integruotų pamokų bei patyriminio mokymo svarbą. Ta tema pasisakė Valentina Rovienė Šiaulių „Rasos" progimnazija bei Ona Mikašauskienė ir Gitana Degutienė iš Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos.
Po pertraukos konferencijos dalyviai tęsė darbą pasiskirstę į 3 meistriškumo pamokų grupes, kur taip pat išklausė bei stebėjo kolegų pranešimus bei vedamas pamokas. Ypač daug dėmesio sulaukė Šiaulių „Romuvos" progimnazijos IT mokytojos, Ritos Nemanienės, meistriškumo pamoka „Skaitmeniniai įrankiai projektinėse veiklose". Giedra Aliulienė, Gargždų „Vaivorykštės" gimnazijos anglų kalbos mokytoja pristatė skaitmeninį aplanką asmeninės pažangos stebėjimui. eTwinning projektų patirties pritaikymą užsienio kalbų mokyme demonstravo Albina Abromavičienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos anglų kalbos mokytoja, bei Sigita Emesone, Raseinių raj. Betygalos Maironio gimnazijos anglų kalbos mokytoja. Kokias IKT, mobiliuosius įrenginius bei virtualias mokymosi aplinkas naudoja savo pamokose pristatė Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokytojos Monika Garilčikienė ir Gitana Petrušienė.
Konferencijos dalyviai pasidžiaugė turėję galimybę išgirsti bei pasidalinti savo sėkmės istorijomis apie taikomus metodus, metodines priemones, projektinius darbus užsienio kalbos pamokose. Prieita prie išvados, kad bendradarbiaujant, dalijantis turima patirtimi, lengviau tenkinti šiuolaikiškus mokinių mokymosi poreikius, įgyvendinti užsienio kalbų mokymosi bei mokymo iššūkius.

Anglų kalbos mokytoja Rima Kazėnienė

Saturday the 31st - Romuva.