Darbo užmokestis

Atnaujinta: Pirmadienis, 23 rugpjūčio 2021

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo" ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse".

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos, premijos, mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą) eurais, neatskaičius mokesčių.

Informacija apie darbo užmokestį pateikta pagal Šiaulių miesto savivaldybės centralizuotos buhalterijos padalinio ataskaitas.

 

2021 m. II ketvirtis (siųsti)

 

 Darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, pareigybių pavadinimai
Darbuotojų
skaičius
2021 m.
I ketvirtis
Direktorius 1  3582.48
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  2389.50
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1  1425.17
Skyriaus vedėjas 3  1735.55
Mokytojas 59  1291.62
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
4  986.96
Specialistai 13  947.04
Kvalifikuoti darbuotojai 9  788.03
Darbininkai (valytojas, kiemsargis) 11  619.08

 

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2019 metų
vidurkis
2020 m.
I ketvirtis
2020 m.
II ketvirtis
2020 m.
III ketvirtis
2020
IV ketvirtis
2020
vidurkis
Direktorius 1 2718 3052 3351 789 2648 2460
Pavaduotojas 2 1856 1857 1927 2033 2054 1968
Skyriaus vedėjas 3 1425 1446 1475 1548 1558 1507
Mokytojas 60 1056 1087 1086 1193 1249 1154
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas
4 792 891 787 900 1010 897
Specialistas 22 755 880 878 917 866 885
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas (MMA)
11 539 544 541 597 550 558

Friday the 17th - Romuva.